Вовчанська районна державна адміністрація

Харківська область

Інформація про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.12.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1254

18647,5

18647,5

-

Допомога на дітей одиноким матерям

904

5193,4

5193,4

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

234

339,0

339,0

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

203

291,8

291,8

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

48

1935,2

1935,2

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

355

8612,8

8612,8

-

Тимчасова допомога дітям

111

667,2

667,2

-

Допомога на усиновлення

2

26,6

26,6

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

350

4650,1

4650,1

-

Разом допомог

3461

40363,60

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

4205

13850,1

7702,7

6901,2

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

1024

1538,1

1097,8

440,3

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

2641,1

2641,1

-

Соціальні послуги

29

47,2

47,2

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

111

1238,1

1238,1

-

Компенсаційна виплата

23

4,6

4,6

-

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр.. психічного розладу

41

543,4

543,4

-

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.11.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1241

16897,9

16897,9

Допомога на дітей одиноким матерям

885

4661,9

4661,9

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

200

310,3

310,3

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

211

267,4

267,4

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

57

1755,9

1755,9

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

360

7616,3

7616,3

Тимчасова допомога дітям

133

598,8

598,8

Допомога на усиновлення

2

24,9

24,9

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

351

4206,25

4206,25

Разом допомог

3440

36339,65

36339,65

Субсидія на житлово – комунальні послуги

3462

7235,0

4420,8

3568,0

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

870

1327,3

1097,8

299,5

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

2452,6

2452,6

Соціальні послуги

32

44,6

44,6

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

112

1135,7

1135,7

Компенсаційна виплата

28

2,5

2,5

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр.. психічного розладу

41

488,3

488,3

 

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.11.2015р.

Вид допомоги

Заб- ть.

на

01.01.

2015р.

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн..)

Профінансовано  (тис. грн.)

Заб- ть.

2015р

Ліміти на 2015р.

тис.грн

2014

рік

2015

2014

рік

2015

2014

рік

2015

Одноразова допомога при народженні дитини

-  - -

1205

1241

18069,6

16897,9

18069,6

16897,9

---

20006,4

Допомога на дітей одиноким матерям

-  - -

888

885

5144,8

4661,9

5144,8

4661,9

--

5388,0

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

-  - -

332

200

439,02

310,3

439,02

310,3

-

446,6

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

-  - -

183

211

3817,6

267,4

3817,6

267,4

-

439,2

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

-  - -

57

57

2096,4

1755,9

2096,4

1755,9

-

2100,7

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

-  - -

308

360

6781,4

7616,3

6781,4

7616,3

-

7414,0

Тимчасова допомога дітям

-  - -

123

133

707,5

598,8

707,5

598,8

-

756,0

Допомога на усиновлення

-  - -

1

2

13,8

24,9

13,8

24,9

-

21,5

Державна соціальна допомога інв-дам з дитинства

-  - -

340

351

4589,9

4206,25

4589,9

4206,25

-

5093,2

Разом допомог

-  - -

3437

3440

41660,02

36339,65

41660,02

36339,65

---

Субсидія на ЖКП

753,7

1821

3462

2113,4

7235,0

1480,3

4420,8

3568,0

15941,9

Субсидія на СГТП (готівка)

0,2

840

870

649,1

1327,3

646,5

1097,8

229,5

804,7

ДБСТ та прийомні сімї

--

20

22

3322,2

2452,6

3322,2

2452,6

---

3213,8

Соціальні послуги

- - -

43

32

101,0

44,6

101,0

44,6

---

57,4

Дсд особам,  які не мають права на пенсію

- - -

109

112

1275,4

1135,7

1275,4

1135,7

-

-

Компенсаційна виплата

- - -

23

28

4,2

2,5

4,2

2,5

-

-

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр. психічного розладу

41

488,3

488,3

476,0

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення В.Б. Бондаренко

Мельникова,

Несінова,

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.10.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1241

15219,0

15219,0

-

Допомога на дітей одиноким матерям

885

4086,1

4086,1

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

181

273,8

273,8

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

214

240,9

240,9

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

55

1539,7

1539,7

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

361

6628,4

6628,4

-

Тимчасова допомога дітям

111

527,3

527,3

-

Допомога на усиновлення

2

23,2

23,2

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

345

3712,5

3712,5

-

Разом допомог

3395

32250,9

32250,9

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

2948

4116,1

4198,8

671,0

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

747

1175,5

594,0

584,1

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

2139,0

2139,0

-

Соціальні послуги

35

40,4

40,4

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

112

1024,4

1024,4

-

Компенсаційна виплата

28

2,5

2,5

-

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр.. психічного розладу

47

438,2

438,2

-

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.09.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1247

13611,7

13611,7

-

Допомога на дітей одиноким матерям

897

3639,0

3639,0

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

138

243,1

243,1

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

208

214,3

214,3

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

55

1389,0

1389,0

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

361

6017,7

6017,7

-

Тимчасова допомога дітям

116

471,9

471,9

-

Допомога на усиновлення

2

21,5

21,5

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

346

3305,6

3305,6

-

Разом допомог

3296

25305,59

25305,59

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1669

3780,8

4168,6

366,0

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

210

348,0

118,0

230,0

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

21

1888,8

1888,8

-

Соціальні послуги

35

36,9

36,9

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

110

872,1

872,1

-

Компенсаційна виплата

28

2,1

2,1

-

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр.. психічного розладу

42

388,5

388,5

-

 

 


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.08.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1251

11915,3

11915,3

-

Допомога на дітей одиноким матерям

891

3189,1

3189,1

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

108

200,3

200,3

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

208

187,3

187,3

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

37

1196,6

1196,6

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

356

5283,8

5283,8

-

Тимчасова допомога дітям

98

411,9

411,9

-

Допомога на усиновлення

2

19,8

19,8

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

345

2901,49

2901,49

-

Разом допомог

3296

25305,59

25305,59

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

929

3412,8

4104,3

62,3

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

62

119,0

0

119,0

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

21

1636,1

1636,1

-

Соціальні послуги

37

33,2

33,2

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

106

785,4

785,4

-

Компенсаційна виплата

26

2,9

2,9

-

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр.. психічного розладу

38

339,9

339,9

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.07.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1274

10314,5

10314,5

-

Допомога на дітей одиноким матерям

906

2744,2

2744,2

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

99

171,9

171,9

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

199

161,8

161,8

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

61

1046,2

1046,2

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

383

4560,07

4560,07

-

Тимчасова допомога дітям

117

352,6

352,6

-

Допомога на усиновлення

2

18,06

18,06

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

352

2490,5

2490,5

-

Разом допомог

3378

21859,38

21859,38

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

242

3197,5

3976,1

-

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

0

-

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

21

1404,7

1404,7

-

Соціальні послуги

41

29,2

29,2

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

111

683,6

683,6

-

Компенсаційна виплата

27

2,5

2,5

-

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр.. психічного розладу

33

287,7

287,7

-

 


 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.06.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1274

8635,1

8635,1

-

Допомога на дітей одиноким матерям

906

2300,2

2300,2

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

84

151,1

151,1

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

199

137,7

137,7

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

61

881,4

881,4

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

383

3761,6

3761,6

Тимчасова допомога дітям

117

286

286

Допомога на усиновлення

2

16,3

16,3

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

352

2091,07

2091,07

Разом допомог

3378

20250,97

20250,97

Субсидія на житлово – комунальні послуги

272

3114,3

3204,1

663,9

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

21

1172,2

1172,2

Соціальні послуги

41

24,7

24,7

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

111

569,5

569,5

Компенсаційна виплата

27

2,0

2,0

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр.. психічного розладу

33

222,1

222,1

 

 


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.05.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1274

7006,10

7006,10

-

Допомога на дітей одиноким матерям

906

1847,2

1847,2

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

69

128,4

128,4

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

213

112,9

112,9

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

61

719,2

719,2

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

375

2958,4

2958,4

-

Тимчасова допомога дітям

117

231,9

231,9

-

Допомога на усиновлення

2

14,6

14,6

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

352

1662,5

1662,5

-

Разом допомог

3369

14681,2

14681,2

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1445

3048,3

2912,5

889,5

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

0

-

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

21

946,5

946,5

-

Соціальні послуги

45

20,3

20,3

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

113

456,3

456,3

-

Компенсаційна виплата

24

1,5

1,5

-

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр.. психічного розладу

33

173,5

173,5

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.04.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1259

5306,0

5306,0

-

Допомога на дітей одиноким матерям

903

1388,7

1388,7

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

51

105,7

105,7

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

213

88,0

88,0

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

61

543,9

543,9

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

354

2094,8

2094,8

-

Тимчасова допомога дітям

117

175,9

175,9

-

Допомога на усиновлення

1

2,6

2,6

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

349

1237,0

1237,0

-

Разом допомог

3308

10942,6

10942,6

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1423

2348,5

2043,6

1058,6

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

0

-

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

21

714,7

714,7

-

Соціальні послуги

45

15,8

15,8

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

111

327,3

327,3

-

Компенсаційна виплата

21

1,03

1,03

-

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр.. психічного розладу

31

122,3

122,3

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.03.2015р.

Вид допомоги

Заб- ть.

на

01.01.

2015р.

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн..)

Профінансовано  (тис. грн.)

Заб- ть.

2015р

Ліміти на 2015р.

тис.грн

2014

рік

2015

2014

рік

2015

2014

рік

2015

Одноразова допомога при народженні дитини

-  - -

1205

220

18069,6

3602,8

18069,6

3602,8

---

20006,4

Допомога на дітей одиноким матерям

-  - -

888

909

5144,8

929,8

5144,8

929,8

--

5388,0

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

-  - -

332

30

439,02

77,3

439,02

77,3

-

446,6

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

-  - -

183

214

3817,6

61,3

3817,6

61,3

-

439,2

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

-  - -

57

60

2096,4

349,2

2096,4

349,2

-

2100,7

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

-  - -

308

364

6781,4

1392,1

6781,4

1392,1

-

7414,0

Тимчасова допомога дітям

-  - -

123

119

707,5

117,5

707,5

117,5

-

756,0

Допомога на усиновлення

-  - -

1

1

13,8

1,72

13,8

1,72

-

21,5

Державна соціальна допомога інв-дам з дитинства

-  - -

340

343

4589,9

818,7

4589,9

818,7

-

5093,2

Разом допомог

-  - -

3437

2260

41660,02

7350,42

41660,02

7350,42

---

Субсидія на ЖКП

753,7

1821

1385

2113,4

1715,07

1480,3

1140,2

1328,6

4219,9

Субсидія на СГТП (готівка)

0,2

840

0

649,1

0

646,5

0

-

804,7

ДБСТ та прийомні сімї

--

20

21

3322,2

481,4

3322,2

481,4

---

3213,8

Соціальні послуги

- - -

43

43

101,0

5,9

101,0

5,9

---

57,4

Дсд особам,  які не мають права на пенсію

- - -

109

102

1275,4

212,4

1275,4

212,4

-

-

Компенсаційна виплата

- - -

23

22

3,9

0,71

3,9

0,71

-

-

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр. психічного розладу

29

79,8

79,8

476,0

 

Начальник управління

соціального захисту населення В.Б. Бондаренко


Мельникова,

Несінова,


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.02.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

220

1720,3

1720,3

-

Допомога на дітей одиноким матерям

895

461,2

461,2

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

27

36,0

36,0

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

208

34,7

34,7

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

44

134,8

134,8

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

305

620,7

620,7

-

Тимчасова допомога дітям

110

54,8

54,8

-

Допомога на усиновлення

1

0,86

0,86

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

342

406,6

406,6

-

Разом допомог

2152

3469,96

3469,96

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1315

1010,2

1010,2

1517,3

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

0

-

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

21

247,9

247,9

-

Соціальні послуги

39

4,3

4,3

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

104

105,1

105,1

-

Компенсаційна виплата

23

0,35

0,35

-

Допомога по догляду за інв. І чи ІІ гр.. психічного розладу

30

41,9

41,9

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.01.2015 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1205

18069,6

18069,6

-

Допомога на дітей одиноким матерям

888

5144,8

5144,8

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

332

439,02

439,02

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

183

3817,6

3817,6

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

57

2096,4

2096,4

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

308

67857,9

67857,9

-

Тимчасова допомога дітям

123

707,5

707,5

-

Допомога на усиновлення

1

13,8

13,8

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

340

4589,9

4589,9

-

Разом допомог

3437

-

-

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1821

2113,4

1480,3

753,8

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

840

649,1

646,5

2,6

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

20

3322,2

3322,2

-

Соціальні послуги

43

101,0

101,0

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

109

1275,4

1275,4

-

Компенсаційна виплата

23

3,9

3,9

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.12.2014р.

Вид допомоги

Заб- ть.

на

01.01.

2014р.

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн..)

Профінансовано  (тис. грн.)

Заб- ть.

2014р

Ліміти на 2014р.

тис.грн

2013

рік

2014

2013

рік

2014

2013

рік

2014

Одноразова допомога при народженні дитини

-  - -

1292

1187

16101,4

16367,1

16101,4

16367,1

---

18225,2

Допомога на дітей одиноким матерям

-  - -

891

878

4584,6

4688,5

4584,6

4688,5

--

5201,4

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

-  - -

365

302

381,3

405,3

381,3

405,3

-

470,5

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

-  - -

1859

181

7000,6

3794,7

7000,6

3794,7

-

3827,1

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

-  - -

65

61

1899,7

1935,1

1899,7

1935,1

-

2154,9

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям

-  - -

289

299

3390,0

6153,2

3390,0

6153,2

-

6955,2

Тимчасова допомога дітям

-  - -

156

113

642,5

664,9

642,5

664,9

-

726,5

Допомога на усиновлення

-  - -

2

1

10,4

12,9

10,4

12,9

-

13,8

Державна соціальна допомога інв-дам з дитинства

-  - -

321

329

4176,9

4168,5

4176,9

4168,5

-

4590,6

Разом допомог

-  - -

5240

3351

38187,4

38190,20

38187,4

38190,20

---

42164,8

Субсидія на ЖКП

120,7

1922

978

2078,7

1338,3

2420,5

1338,3

26,8

2061,4

Субсидія на СГТП (готівка)

--

828

815

586,6

623,2

586,6

623,2

25,1

956,7

ДБСТ та прийомні сімї

--

22

20

2149,1

3103,9

2149,1

3103,9

---

2721,5

Соціальні послуги

- - -

137

35

160,0

96,7

160,0

96,7

---

99,6 рік

Дсд особам,  які не мають права на пенсію

- - -

89

105

778,2

1156,8

778,2

1156,8

-

-

Компенсаційна виплата

- - -

21

27

1.7

3,4

1.7

3,4

-

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.11.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1170

14650,4

14650,4

-

Допомога на дітей одиноким матерям

874

4243,6

4243,6

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

273

356,5

356,5

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

169

3771,2

3771,2

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

57

1753,4

1753,4

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

279

5505,8

5505,8

-

Тимчасова допомогадітям

111

582,2

582,2

-

Допомога наусиновлення

1

0,86

0,86

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

328

3774,0

3774,0

-

Разом допомог

3262

34587,96

34587,96

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

845

1298,5

1408,6

10,6

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

791

598,1

568,7

29,4

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

20

2867,5

2867,5

-

Соціальні послуги

44

93,3

93,3

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

110

1061,9

1061,9

-

Компенсаційна виплата

24

2,9

2,9

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.10.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1132

12991,6

12991,6

-

Допомога на дітей одиноким матерям

854

3798,5

3798,5

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

246

331,3

331,3

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

177

3750,3

3750,3

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

59

1572,7

1572,7

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

256

4897,9

4897,9

-

Тимчасова допомога дітям

111

524,9

524,9

-

Допомога на усиновлення

1

11,2

11,2

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

322

3370,7

3370,7

-

Разом допомог

3158

31249,1

31249,1

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

840

1273,8

1383,9

10,3

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

754

568,8

544,7

24,0

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

2634,0

2634,0

-

Соціальні послуги

64

89,2

89,2

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

108

947,5

947,5

-

Компенсаційна виплата

25

2,6

2,6

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.09.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1108

11395,6

11395,6

-

Допомога на дітей одиноким матерям

847

3375,13

3375,13

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

209

286,1

286,1

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

187

3729,8

3729,8

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

58

1399,5

1399,5

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

263

4342,7

4342,7

-

Тимчасова допомога дітям

110

467,7

467,7

-

Допомога на усиновлення

0

0

0

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

312

2993,4

2993,4

-

Разом допомог

3094

27989,93

27989,93

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

863

1259,2

1335,8

44,1

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

725

549,3

474,7

74,6

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

2392,8

2392,8

-

Соціальні послуги

104

83,3

83,3

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

67

843,8

843,8

-

Компенсаційна виплата

23

1,7

1,7

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.08.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1094

9902,1

9902,1

-

Допомога на дітей одиноким матерям

848

2960,1

2960,1

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

194

257,3

257,3

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

263

3707,2

3707,2

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

57

1211,1

1211,1

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

265

3798,7

3798,7

-

Тимчасова допомога дітям

122

410,9

410,9

-

Допомога на усиновлення

0

0

0

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

322

2625,7

2625,7

-

Разом допомог

3165

24873,1

24873,1

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

731

1240,9

1311,6

49,9

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

567

474,6

175,3

299,3

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

1626,0

1626,0

-

Соціальні послуги

70

76,2

76,2

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

100

708,9

708,9

-

Компенсаційна виплата

21

1,7

1,7

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.07.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1082

8382,9

8382,9

-

Допомога на дітей одиноким матерям

868

2537,0

2537,0

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

167

216,7

216,7

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1208

3638,1

3638,1

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

59

1048,2

1048,2

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

276

3267,2

3267,2

-

Тимчасова допомога дітям

118

351,5

351,5

-

Допомога на усиновлення

0

0

0

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

319

2251,5

2251,5

-

Разом допомог

4097

21693,1

21693,1

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

362

1296,0

1296,0

35,0

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

195

175,3

175,3

-

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

1385,3

1385,3

-

Соціальні послуги

77

68,7

68,7

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

100

625,0

625,0

-

Компенсаційна виплата

20

1,4

1,4

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.06.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1057

6770,9

6770,9

-

Допомога на дітей одиноким матерям

853

2104,5

2104,5

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

144

186,5

186,5

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1161

2998,2

2998,2

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

53

860,4

860,4

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

248

2635,7

2635,7

-

Тимчасова допомога дітям

105

287,5

287,5

-

Допомога на усиновлення

0

0

0

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

327

1881,0

1881,0

-

Разом допомог

3948

17724,7

17724,7

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

262

1207,8

1283,3

45,2

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

195

174,3

160,7

13,6

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

1151,2

1151,2

-

Соціальні послуги

96

60,7

60,7

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

98

514,4

514,4

-

Компенсаційна виплата

20

1,1

1,1

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.05.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1058

5422,9

5422,9

-

Допомога на дітей одиноким матерям

856

1682,7

1682,7

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

119

144,2

144,2

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1214

2427,1

2427,1

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

57

698,2

698,2

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

240

2080,7

2080,7

-

Тимчасова допомога дітям

107

229,8

229,8

-

Допомога на усиновлення

0

0

0

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

319

1499,1

1499,1

-

Разом допомог

3970

14184,7

14184,7

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1217

1261,9

1136,3

246,3

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

181

161,6

0

-

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

916,4

916,4

-

Соціальні послуги

102

51,0

51,0

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

99

420,5

420,5

-

Компенсаційна виплата

14

0,7

0,7

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.04.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1047

4008,3

4008,3

-

Допомога на дітей одиноким матерям

854

1261,3

1261,3

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

96

117,9

117,9

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1229

1809,6

1809,6

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

56

521,5

521,5

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

240

1493,7

1493,7

-

Тимчасова допомога дітям

118

175,7

175,7

-

Допомога на усиновлення

0

0

0

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

315

1121,1

1121,1

-

Разом допомог

3839

10509,1

10509,1

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1199

1118,0

605,5

633,2

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

0

0

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

689,5

689,5

-

Соціальні послуги

110

40,27

28,0

12,27

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

98

320,7

320,7

-

Компенсаційна виплата

11

0,5

0,5

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.03.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1030

2529,3

2529,3

-

Допомога на дітей одиноким матерям

844

833,1

833,1

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

75

96,3

96,3

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1229

1179,4

1179,4

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

56

342,6

342,6

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

240

912,1

912,1

-

Тимчасова допомога дітям

118

115,8

115,8

-

Допомога на усиновлення

0

0

0

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

319

748,7

748,7

-

Разом допомог

3911

6757,3

6757,3

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1191

781,6

251,9

650,3

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

0

0

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

458,4

458,4

-

Соціальні послуги

120

28,0

28,0

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

96

213,0

213,0

-

Компенсаційна виплата

11

0,3

0,3

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.02.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1020

1114,1

1114,1

-

Допомога на дітей одиноким матерям

839

414,9

414,9

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

41

51,3

51,3

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1151

559,5

559,5

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

41

130,9

130,9

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

190

343,8

343,8

-

Тимчасова допомога дітям

116

55,3

55,3

-

Допомога на усиновлення

0

0

0

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

311

370,1

370,1

-

Разом допомог

3709

3039,9

3039,9

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1182

348,4

112,7

356,4

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

0

0

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

221,5

221,5

-

Соціальні послуги

117

13,0

13,0

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

96

113,8

118,8

-

Компенсаційна виплата

12

0,2

0,2

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.01.2014 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг.

Одноразова допомога при народженні дитини

1292

16101,4

16101,4

-

Допомога на дітей одиноким матерям

891

4584,6

4584,6

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

365

381,3

381,3

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1859

7000,6

7000,6

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

65

1899,7

1899,7

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

289

3390,0

3390,0

-

Тимчасова допомога дітям

156

642,5

642,5

-

Допомога на усиновлення

2

10,4

10,4

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

321

4176,9

4176,9

-

Разом допомог

5067

34443,3

34443,3

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1922

2078,7

2420,5

120,7

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

828

586,6

586,6

-

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

22

2149,1

2149,1

-

Соціальні послуги

137

160,0

160,0

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

89

778,2

778,2

-

Компенсаційна виплата

21

1,7

1,7

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення

Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.12.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборг..

Одноразова допомога при народженні дитини

1243

14417,0

14417,0

-

Допомога на дітей одиноким матерям

880

4169,6

4169,6

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

330

362,9

362,9

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1804

6336,4

6336,4

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

63

1726,5

1726,5

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

270

3045,5

3045,5

-

Тимчасова допомога дітям

154

579,6

579,6

-

Допомога на усиновлення

2

10,4

10,4

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

321

3795,4

3795,4

-

Разом допомог

5067

34443,3

34443,3

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1576

1728,4

1883,0

307,8

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

794

561,4

533,9

27,5

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

19

1921,9

1921,9

-

Соціальні послуги

137

130,9

130,9

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

89

778,2

778,2

-

Компенсаційна виплата

21

1,7

1,7

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.11.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборг..

Одноразова допомога при народженні дитини

1217

13146,0

13146,0

-

Допомога на дітей одиноким матерям

878

3776,0

3776,0

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

305

339,5

339,5

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1754

5785,4

5785,4

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

61

1556,2

1556,2

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

259

2706,2

2706,2

-

Тимчасова допомога дітям

150

518,0

518,0

-

Допомога на усиновлення

2

10,4

10,4

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

316

3442,3

3442,3

-

Разом допомог

4942

31280,0

31280,0

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1003

1422,5

1835,9

49,2

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

757

533,8

501,2

32,6

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

19

1716,7

1716,7

-

Соціальні послуги

132

130,9

130,9

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

88

676,1

676,1

-

Компенсаційна виплата

21

1,7

1,7

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.10.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборг..

Одноразова допомога при народженні дитини

1186

11824,9

11824,9

-

Допомога на дітей одиноким матерям

873

3388,1

3388,1

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

284

291,3

291,3

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1412

5254,2

5254,2

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

61

1370,1

1370,1

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

249

2442,9

2442,9

-

Тимчасова допомога дітям

127

464,4

464,4

-

Допомога на усиновлення

2

10,4

10,4

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

316

3101,6

3101,6

-

Разом допомог

4269

24966,6

24966,6

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

795

1366,8

1633,8

195,6

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

708

501,3

460,5

40,8

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

1510,2

1510,2

-

Соціальні послуги

131

131,6

131,6

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

88

590,8

590,8

-

Компенсаційна виплата

21

1,6

1,6

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.09.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1152

10424,8

10424,8

-

Допомога на дітей одиноким матерям

866

3009,5

3009,5

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

262

266,1

266,1

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1387

4665,6

4665,6

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

59

1223,9

1223,9

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

237

2192,2

2192,2

-

Тимчасова допомога дітям

123

412,0

412,0

-

Допомога на усиновлення

2

9,7

9,7

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

316

2762,6

2762,6

-

Разом допомог

4269

24966,6

24966,6

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

742

1360,5

1620,2

202,9

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

645

460,5

427,4

33,1

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

1339,0

1339,0

-

Соціальні послуги

131

119,0

119,0

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

86

476,8

476,8

-

Компенсаційна виплата

21

1,5

1,5

-І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.07.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1077

7854,3

7854,3

-

Допомога на дітей одиноким матерям

840

2258,4

2258,4

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

208

208,9

208,9

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1297

3550,3

3550,3

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

59

929,8

929,8

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

216

1667,7

1667,7

-

Тимчасова допомога дітям

121

310,3

310,3

-

Допомога на усиновлення

2

8,3

8,3

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

307

2070,7

2070,7

-

Разом допомог

4127

18858,8

18858,8

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

551

1324,9

1583,3

204,2

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

450

320,8

174,7

146,1

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

995,4

995,4

-

Соціальні послуги

121

77,1

77,1

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

81

345,3

345,3

-

Компенсаційна виплата

21

1,3

1,3

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.06.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1049

6536,7

6536,7

-

Допомога на дітей одиноким матерям

834

1876,7

1876,7

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

180

167,4

167,4

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1269

2937,4

2937,4

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

57

758,5

758,5

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

208

1335,0

1335,0

-

Тимчасова допомога дітям

118

250,6

250,6

-

Допомога на усиновлення

2

6,9

6,9

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

307

1725,9

1725,9

-

Разом допомог

4024

15595,1

15595,1

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

339

1306,6

1572,2

197,0

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

305

234,2

124,4

-

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

826,5

826,5

-

Соціальні послуги

121

62,7

62,7

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

81

288,8

288,8

-

Компенсаційна виплата

21

1,3

1,3

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.05.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1022

5404,9

5404,9

-

Допомога на дітей одиноким матерям

830

1505,2

1505,2

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

159

136,1

136,1

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1247

2390,4

2390,4

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

55

622,6

622,6

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

201

1100,4

1100,4

-

Тимчасова допомога дітям

115

201,0

201,0

-

Допомога на усиновлення

2

5,5

5,5

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

307

1379,7

1379,7

-

Разом допомог

3938

12745,8

12745,8

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1303

1444,5

1424,8

482,3

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

158

125,1

0

-

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

659,6

644,7

14,9

Соціальні послуги

121

49,4

35,2

14,2

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

81

235,6

235,6

-

Компенсаційна виплата

21

1,0

1,0

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.04.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

982

4027,5

4027,5

-

Допомога на дітей одиноким матерям

824

1126,8

1126,8

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

128

99,2

99,2

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1201

1767,2

1767,2

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

54

453,1

453,1

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

189

777,9

777,9

-

Тимчасова допомога дітям

113

143,2

143,2

-

Допомога на усиновлення

2

4,2

4,2

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

306

1020,8

1020,8

-

Разом допомог

3799

9419,9

9419,9

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1175

1103,3

1134,4

431,5

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

0

-

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

487,6

487,6

-

Соціальні послуги

106

23,3

23,3

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

77

172,4

172,4

-

Компенсаційна виплата

21

0,8

0,8

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.03.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

949

2749,8

2749,8

-

Допомога на дітей одиноким матерям

818

745,4

745,4

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

101

69,4

69,4

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1162

1172,5

1172,5

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

54

311,5

311,5

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

160

502,6

502,6

-

Тимчасова допомога дітям

103

96,9

96,9

-

Допомога на усиновлення

2

2,8

2,8

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

306

680,9

680,9

-

Разом допомог

3655

6331,8

6331,8

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1168

773,2

478,1

757,7

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

0

-

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

328,9

328,9

-

Соціальні послуги

106

23,3

23,3

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

77

119,8

119,8

-

Компенсаційна виплата

21

0,57

0,57

-

Начальник управління

соціального захисту населення В.Б.Бондаренко

Кушнєров, 42140


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.02.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

901

1316,1

1316,1

-

Допомога на дітей одиноким матерям

808

372,0

372,0

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

68

18,0

18,0

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1111

568,1

568,1

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

33

93,2

93,2

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

143

248,7

248,7

-

Тимчасова допомога дітям

99

46,0

46,0

-

Допомога на усиновлення

2

1,4

1,4

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

304

338,4

338,4

-

Разом допомог

3469

3001,9

3001,9

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1145

394,7

14,1

843,2

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

0

0

0

-

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

163,7

163,7

-

Соціальні послуги

106

12,0

12,0

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

73

59,6

59,6

-

Компенсаційна виплата

21

0,28

0,28

-

Начальник управління

соціального захисту населення В.Б.Бондаренко

Кушнєров, 42140


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.01.2013 р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1195

13502,1

13502,1

-

Допомога на дітей одиноким матерям

845

4080,5

4080,5

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

318

397,3

397,3

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1539

6833,4

6833,4

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

66

1674,6

1674,6

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

210

1757,1

1757,1

-

Тимчасова допомога дітям

145

540,7

540,7

-

Допомога на усиновлення

2

16,6

16,6

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

305

3858,3

3858,3

-

Разом допомог

4625

32660,6

32660,6

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1954

2002,3

1902,1

462,6

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

842

688,0

688,0

-

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

1674,2

1676,1

-

Соціальні послуги

139

140,5

140,5

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

74

577,7

577,7

-

Компенсаційна виплата

23

2,6

2,6

-

Начальник управління

соціального захисту населення В.Б.Бондаренко

Кушнєров, 42140


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.12.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1141

12238,4

12238,4

-

Допомога на дітей одиноким матерям

839

3717,9

3717,9

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

289

359,8

359,8

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1495

6243,9

6243,9

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

64

1513,9

1513,9

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

201

1518,1

1518,1

-

Тимчасова допомога дітям

144

490,5

490,5

-

Допомога на усиновлення

2

15,3

15,3

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

305

3510,5

3510,5

-

Разом допомог

4480

29608,1

29608,1

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1485

1630,7

1812,8

180,3

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

770

636,7

596,4

40,3

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

1503,3

1505,2

-

Соціальні послуги

139

125,8

125,8

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

74

522,2

522,2

-

Компенсаційна виплата

23

2,3

2,3

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.11.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1104

11036,1

11036,1

-

Допомога на дітей одиноким матерям

835

3365,2

3365,2

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

261

330,6

330,6

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1468

5684,1

5684,1

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

64

1355,4

1355,4

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

194

1290,6

1290,6

-

Тимчасова допомога дітям

142

442,5

442,5

-

Допомога на усиновлення

2

13,9

13,9

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

305

3189,7

3189,7

-

Разом допомог

4375

26708,1

26708,1

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

984

1417,5

1742,2

37,7

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

713

596,5

576,2

20,7

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

17

1503,3

1505,2

-

Соціальні послуги

139

115,2

95,0

20,3

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

74

477,3

477,3

-

Компенсаційна виплата

23

2,0

2,0

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.10.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1065

9818,0

9818,0

-

Допомога на дітей одиноким матерям

830

3016,5

3016,5

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

233

296,2

296,2

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1429

5125,9

5125,9

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

63

1212,9

1212,9

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

181

1119,5

1119,5

-

Тимчасова допомога дітям

139

389,5

389,5

-

Допомога на усиновлення

2

12,5

12,5

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

305

2864,5

2864,5

-

Разом допомог

4247

23855,5

23855,5

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

779

1380,1

1695,9

46,6

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

634

509,1

509,1


Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

16

1208,6

1210,5

-

Соціальні послуги

139

105,9

95,0

10,9

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

74

415,5

415,5

-

Компенсаційна виплата

23

1,7

1,7

-

Начальник управління праці

та соціального захисту населення В.Б.Бондаренко


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.09.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1020

8610,9

8610,9

-

Допомога на дітей одиноким матерям

828

2681,7

2681,7

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

199

250,6

250,6

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1402

4614,6

4614,6

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

60

1084,4

1084,4

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

167

941,4

941,4

-

Тимчасова допомога дітям

136

343,8

343,8

-

Допомога на усиновлення

2

11,1

11,1

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

305

2539,2

2539,2

-

Разом допомог

4119

21077,7

21077,7

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

213

1347,03

1685,3

24,2

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

69

62,7

-

62,7

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

16

1075,1

1077,0

-

Соціальні послуги

139

95,0

95,0

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

74

357,4

357,4

-

Компенсаційна виплата

23

1,4

1,4

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

 

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.08.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис. грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

980

7431,1

7431,1


Допомога на дітей одиноким матерям

822

2339,8

2339,8


Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

185

227,3

227,3


Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1369

4066,7

4066,7


Допомога на дітей, які перебувають під опікою

59

923,7

923,7


Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

163

806,8

806,8


Тимчасова допомога дітям

133

291,3

291,3


Допомога на усиновлення

2

9,7

9,7


Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

301

2209,6

2209,6


Разом допомог

4014

18306,2

18306,2


Субсидія на житлово – комунальні послуги

149

1332,0

1652,2

55,2

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

16

940,2

942,1


Соціальні послуги

139

82,3

62,1

20,2

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

71

309,7

309,7


Компенсаційна виплата

22

1,1

1,1


Начальник управління праці

та соціального захисту населення В.Б.Бондаренко


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.07.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

946

6388,5

6388,5

-

Допомога на дітей одиноким матерям

813

2000,1

2000,1

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

155

185,5

185,5

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1333

3476,8

3476,8

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

59

816,7

816,7

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

148

657,8

657,8

-

Тимчасова допомога дітям

130

251,0

251,0

-

Допомога на усиновлення

2

8,3

8,3

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

300

1890,4

1890,4

-

Разом допомог

3886

15675,1

15675,1

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

122

1334,7

1641,9

55,2

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімейtd width= strong

16

806,3

808,2


Соціальні послуги

139

72,7

62,1

10,6

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

64

254,5

254,5


Компенсаційна виплата

21

0,8

0,8


Начальник управління праці

та соціального захисту населення В.Б.Бондаренко


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.06.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн.)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

898

5141,3

5141,3

-

Допомога на дітей одиноким матерям

807

1661,9

1661,9

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

128

148,5

148,5

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1294

2874,6

2874,6

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

59

680,5

680,5

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

141

562,9

562,9

-

Тимчасова допомога дітям

128

198,7

198,7

-

Допомога на усиновлення

2

6,9

6,9

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

300

1566,7

1566,7

-

Разом допомог

3757

12841,9

12841,9

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

44

1349,4

1610,0

101,8

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

16

672,2

674,1


Соціальні послуги

139

62,1

62,1


Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

64

213,3

213,3


Компенсаційна виплата

21

0,4

0,4


Начальник управління праці

та соціального захисту населення В.Б.Бондаренко

Кушнєров, 42052


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.05.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн..)

Профінансовано (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

863

4096,2

4096,2

-

Допомога на дітей одиноким матерям

803

1324,8

1324,8

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

98

129,5

129,5

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1267

2280,2

2280,2

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

59

548,6

548,6

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

135

449,0

449,0

-

Тимчасова допомога дітям

124

160,8

160,8

-

Допомога на усиновлення

2

5,5

5,5

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

300

1248,0

1248,0

-

Разом допомог

3651

10242,6

10242,6

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1090

1413,7

1455,1

321,0

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

Державна соціальна допомога для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

16

538,9

538,9

-

Соціальні послуги

139

51,4

51,4

-

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

64

171,1

171,1

-

Компенсаційна виплата

15

0,1

0,1

-

Начальник управління праці

та соціального захисту населення                                                                                                                                                 В.Б.Бондаренко

Кушнєров, 42052


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.04.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн..)

Профінансовано  (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

827

3074,9

3074,9

-

Допомога на дітей одиноким матерям

798

985,8

985,8

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

80

97,6

97,6

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1239

1678,4

1678,4

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

58

398,8

398,8

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

128

332,2

332,2

-

Тимчасова допомога дітям

119

113,9

113,9

-

Допомога на усиновлення

2

4,1

4,2

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

300

935,2

935,2

-

Разом допомог

3551

7620,9

7620,9

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1112

990,3

973,8

378,9

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)
-

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

16

402,4

402,4

-

Соціальні послуги

139

40,5

40,5

-

Державна соціальна допомога особам,  які не мають права на пенсію

64

127,3

127,3

-

Компенсаційна виплата

11

0,0

0,0

-

Начальник управління праці

та соціального захисту населення В.Б.Бондаренко


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.03.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн..)

Профінансовано  (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

797

2090,1

2090,1

-

Допомога на дітей одиноким матерям

793

653,6

653,6

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

55

71,7

71,7

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1207

1110,8

1110,8

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

54

264,3

264,3

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

116

217,6

217,6

-

Тимчасова допомога дітям

113

76,0

76,0

-

Допомога на усиновлення

2

2,8

2,8

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

300

624,1

624,1

-

Разом допомог

3437

5110,9

5110,9

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1095

626,8

716,6

272,6

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)
-

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

16

267,2

269,1

-

Соціальні послуги

139

28,1

28,1

-

Державна соціальна допомога особам,  які не мають права на пенсію

64

85,5

85,5

-

Компенсаційна виплата

11

0,3

0,3

-

Начальник управління праці

та соціального захисту населення В.Б.Бондаренко

Кушнєров, 42052


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.02.2012р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн..)

Профінансовано  (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

739

954,6

954,6

-

Допомога на дітей одиноким матерям

789

324,4

324,4

-

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

24

21,9

21,9

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1173

539,1

539,1

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

55

80,1

80,1

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

109

105,0

105,0

-

Тимчасова допомога дітям

87

32,8

32,8

-

Допомога на усиновлення

2

1,4

1,4

-

Державна соціальна допомога інв /strongtop/p151151p align=top/strong/strongалідам з дитинства

295

303,4

303,4

-

Разом допомог

3273

2362,6

2362,6

-

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1081

277,6

186,3

453,7

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)
-

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

16

134,0

135,9

-

Соціальні послуги

139

14,2

-

14,2

Державна соціальна допомога особам,  які не мають права на пенсію

60

39,2

39,2

-

Компенсаційна виплата

10

0,1

0,1

-

Начальник управління праці

та соціального захисту населення В.Б.Бондаренко

Кушнєров, 42052


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.01.2012р.

151/pp align=

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн..)

Профінансовано  (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1165

12046,9

12046,9

-

Допомога на дітей одиноким матерям

884

3470,2

3470,2


Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

301

347,5

347,5

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1639

6010,3

6010,3

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

54

1450,8

1450,8

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

193

923,1

923,1

-

Тимчасова допомога дітям

99

382,2

382,2

-

Допомога на усиновлення

3

38,2

38,2

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

288

3212,5

3212,5

-

Разом допомог

4626

27881,7

27881,7

--

Субсидія на житлово – комунальні послуги

1831

1671,7

1463,3

362,4

Субсидія на скраплений газ та тверде паливо (готівка)

904

596,9

596,9

-

Державна соціальна допомога  для дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

16

1313,6

1311,7

1,9

Соціальні послуги

172

177,1

177,1

-

Державна соціальна допомога особам,  які не мають права на пенсію

58

394,8

394,8

-

Компенсаційна виплата

13

1,8

1,8

-


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.12.2011р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн..)

Профінансовано  (тис. грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1114

10954,8

10954,8

-

Допомога на дітей одиноким матерям

875

3160,9

3160,9


Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

267

301,3

301,3

-

Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1595

5478,3

5478,3

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

54

1306,9

1306,9

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

180

828,3

828,3

-

Тимчасовадопомога дітям

95

343,0

343,0

-

Допомога наусиновлення

2

26,5

26,5

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

287

2919,5

2919,5

-

Разом допомог

4181

25319,4

25319,4

--

Субсидія на ЖКП

1312

1318,5

1227,5

244,9

Субсидія на СГТП (готівка)

803

538,4

453,3

85,1

ДБСТ та прийомні сім’ї

16

1188,1

1165,1

23,0

Соціальні послуги

171

165,1

165,1

-

Дсд особам,  які не мають права на пенсію

53

347,3

347,3

-

Компенсаційна виплата

12

1,6

1,6

-

Начальник управління праці

та соціального захисту населення В.Б.Бондаренко

Кушнєров, 42052


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан виплат соціальних допомог та житлових субсидій по управлінню праці та соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації станом на 01.11.2011р.

Вид допомоги

Кількість допомог

Нараховано

(тис. грн..)

Профінансовано  (тис.грн.)

Заборгов.

Одноразова допомога при народженні дитини

1083

9904.4

9904,4

---

Допомога на дітей одиноким матерям

847

2862.9

2862.9

--

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

241

287.1

287.1


Допомога по догляду за дитиною до 3 - х років

1430

4987.9

4987.9

-

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

54

1176.9

1176.9

-

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ ям

149

754.7

754.7

-

Тимчасова допомога дітям

95

310.9

310.9

-

Допомога на усиновлення

2

25.2

25.2

-

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства

280

2644.1

2644.1

-

Разом допомог

4181

22954.1

22954.1

---

Субсидія на ЖКП

755

1112,7

1197,6

69,1

Субсидія на СГТП (готівка)

762

510,8

135,8

375,0

ДБСТ та прийомні сім’ї

16

1064.8

1018.5

46.3

Соціальні послуги

171

150.4

150.4

-

Дсд особам,  які не мають права на пенсію

53

314.9

314.9

-

Компенсаційна виплата

12

1.6

1.6

-

 

Начальник управління праці

та соціального захисту населення В.Б.Бондаренко

Колкутіна, 42052

ВІТАЛІЙ МІРОШНИК

голова Вовчанської райдержадміністрації