Вовчанська районна державна адміністрація

Харківська область

Умови проведення конкурсу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Вовчанської районної державної адміністрації

­­­­22 липня 2016 року № 179-ОС

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії Б –

завідувача сектору управління персоналом апарату

Вовчанської районної державної адміністрації Харківської області

Посадові обов'язки

1. Організовувати планування роботи сектору управління персоналом у районній державній адміністрації та забезпечувати виконання покладених на нього завдань і функцій;

2. Забезпечувати планування службової кар’єри державних службовців;

3. Забезпечувати планування навчання персоналу районної державної адміністрації;

4. Вносити голові районної державної адміністрації пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису районної державної адміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників районної державної адміністрації;

5. Визначати розподіл обов’язків між працівниками сектору управління персоналом, координувати та контролювати їх діяльність;

6. Організовувати та скликати наради з питань, що належать до компетенції сектору управління персоналом;

7. Підписувати акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8. Здійснювати інші функції, передбачені законодавством.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 2757 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1)  копію паспорта громадянина України;

2)  письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4)  копію (копії) документа (документів) про освіту.

5) заповнену особову картку встановленого зразка (форма № П-2ДС);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік;

Строк подання документів: 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу:

15 серпня 2016 року, 10.00 год.

за адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Соборна , 73

Прізвище, ім'я по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Рак Тетяна Леонідівна,

057-41-4-30-88

vovchrda@kharkov.ukrtel.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

 

Освіта

Вища  не нижче ступеня магістра

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

 

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про очищення влади»;

5) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

6) Закон України «Про звернення громадян»;

7) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

8) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників;

6) Кодекс законів про працю України та інших законодавчих та підзаконних актів, які регламентують діяльність кадрового забезпечення.

Професійні знання

Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи  на посаді головного спеціаліста з питань кадрової роботи не менше 3 років

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Exel, Power Point); навички роботи з інформаційно – пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування.

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) уміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів.

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

3) вміння працювати при багатозадачності.

Комунікації та взаємодія

1) уміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії.

Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін.

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2)управління якісним обслуговуванням;

3) вміння працювати в команді та керувати командою;

4) мотивування;

5) оцінка і розвиток підлеглих;

6) вміння розв’язання  конфліктів.

Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8)  вміння працювати в стресових ситуаціях.

ВІТАЛІЙ МІРОШНИК

голова Вовчанської райдержадміністрації