Вовчанська районна державна адміністрація

Харківська область

Політичним партіям

Відповідно до статті 24 Закону України "Про державний реєстр виборців" політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру в межах.

Один раз на рік, а також не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру подає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка містить відомості,  персональні дані виборця та дані, які визначають місце та умови голосування виборця, в розрізі регіонів України, та закордонного виборчого округу в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру з дотриманням вимог законодавства України.

Не пізніш як через два місяці після отримання копії бази даних Реєстру політична партія зобов'язана повернути її розпоряднику Реєстру.

За результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру політична партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру.

Уповноважений представник політичної партії особисто отримує:

1)    Оптичний носій з електронною копією бази даних Реєстру;

2)    Оптичний носій з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру;

3)    Інструктивні матеріали ;

4)    Носій ключової інформації;

5)    Запечатаний конверт із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування;

ВІТАЛІЙ МІРОШНИК

голова Вовчанської райдержадміністрації