Вовчанська районна державна адміністрація

Харківська область

Протидія корупції

Вимоги законодавства щодо запобігання корупційним проявам

Знайомство зі системою е-декларування

Поширені запитання

Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні

05 травня 2018 року у Центрі надання адміністративних послуг в м.Вовчанськ відбувся семінар-тренінг  щодо додаткових заходів фінансового контролю (про факт суттєвої зміни майнового стану суб'єкта декларування)

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації

Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Вовчанській райдержадміністрації

Звіт

про проведену антикорупційну роботу за 12 місяців 2014 року

1. Розроблено та затверджено План роботи по протидії та попередженню корупції та корупційних діянь серед державних службовців Вовчанської райдержадміністрації та відповідальних осіб органів місцевого самоврядування Вовчанського району на 2014 рік, із зазначенням конкретних заходів та дат виконання. Один екземпляр Плану направлено в Вашу адресу. Заходи, передбачені вказаним Планом, виконуються в повному обсязі згідно зазначених термінів.

2. Вимоги антикорупційного законодавства доводяться до державних

службовців райдержадміністрації та відповідальних працівників органів місцевого самоврядування району на навчаннях державних службовців ( 31.01.2014 р., 10.02.2014 р., 28.03.2014 р., 25.04.2014 р., 30.05.2014 р., 27.06.2014 р., 25.07.14 р., 26.09.14 р., 31.10.14 р., 28.11.14 р., 26.12.14 р. ), засіданні Ради по роботі з кадрами (протокол № 1 від 16 січня 2014 року ), засіданні Ради протидії злочинності і корупції (20.03.2014 р.,01.07.2014 р.), спільному засіданні колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району ( 26.02.2014 р.). На спільному засіданні колегії райдержадміністрації 30 липня 2014 року розглянуто питання «Стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Указу Президента України від 25.01.2012 року № 33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

3. Інформацій спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції протягом 2014 року не надходило.

4. Вимоги розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.09.2013 р. № 362 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення» у Вовчанській райдержадміністрації виконуються в повному обсязі.

5. Всі державні службовці райдержадміністрації ознайомлені під розпис з Пам’яткою державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів. Пам’ятки зберігаються в особових справах державних службовців.

6. На виконання постанови Кабінету міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» у Вовчанській

райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від                                                               30.12.2013 року №198-ос визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та затверджено Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.

7. Аналітичною роботою щодо виконання заходів запобігання і протидії корупції в адміністрації та своєчасним інформуванням Харківської облдержадміністрації займається уповноважена особа. Звіти про проведену роботу в 2014 році щоквартально та за підсумками року надаються до облдержадміністрації. Звіти про проведену роботу в І кварталі, І півріччі  та за 9 місяців 2014 року були направлені до Харківської облдержадміністрації 31 березня 2014 року за № 01-34/984 , 07.07.2014 року № 01-46/1991 та за 9 місяців 2014 р. № 01-34/3174 від 07.10.2014 року.

8. Розгляд питань щодо запобігання і протидії корупції :

-  на апаратній нараді у голови райдержадміністрації (08.01.2014р., 24.03.2014 р., 12.05.2014 р., 18.08.2014 р., 20.10.2014 р.)

-  на засіданні Ради по роботі з кадрами ( 16.01.2014 р. )

- на спільному засіданні колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району ( 26.02.2014 р., 30.07.2014 р.).

- на засіданні Ради протидії злочинності і корупції (20.03.2014 р., 01.07.2014 р. )

9. Розпорядженням від 02.04.13 р. № 61 «Про заходи щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією», в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах Вовчанської районної державної адміністрації затверджені перелік посад державних службовців, керівників управлінь,  відділів та інших структурних підрозділів адміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції ( з урахуванням змін в штатному розписі адміністрації) та план профілактичних заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією в органах виконавчої влади.

10. Уповноваженою особою проводиться аналіз звернень громадян до райдержадміністрації з метою виявлення конфлікту інтересів у діях державних службовців. Таких звернень за звітний період не надходило.

11. Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації протягом лютого – березня 2014 року проводилася перевірка своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, перевірка таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю. Порушень строків подання та об’єктивності заповнення декларацій не виявлено. Декларації керівників райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району протягом березня-квітня місяця ( №№ 9-17 ) були опубліковані в районній газеті „Хлібороб” та на офіційному веб-сайті Вовчанської райдержадміністрації.

12. Державні службовці райдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень протягом 2014 року не притягалися.

13. На офіційному веб-сайті Вовчанської райдержадміністрації щоквартально висвітлюється інформація щодо результатів виконання заходів  по запобіганню і протидії корупції в райдержадміністрації з метою інформування громадськості і населення району.

14. На виконання Указу Президента України від 25 січня 2012 року №33

( в редакції Указу від 18 травня 2012 року №333/2012) у Вовчанській райдержадміністрації проводилася спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави. Протягом року було проведено 7 спеціальних перевірок. Випадки не проходження спеціальної перевірки – відсутні.

Головний спеціаліст сектору

взаємодії з правоохоронними

органами та оборонної роботи,

відповідальний за профілактику

та виявлення корупції                                                             Ю.М.Завгородній

 


Затверджено :

 

засідання Ради по роботі з

кадрами, протокол № 1

від 16.січня 2014 року

 

Звіт

про проведену антикорупційну роботу у 2013 році

Вовчанською райдержадміністрацією протягом 2013 року на виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про правила етичної поведінки», Указу Президента України від 25.01.2012 р. № 33/2012 «Про порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» Постанов КМУ від 12.10.2011 р. №1072, від 20.10.2011 р. №1094 інших антикорупційних законодавчих актів  проводилася певна робота, спрямована на попередження та посилення боротьби з корупцією.

Райдержадміністрацією ( лист райдержадміністрації від 04.01.2013 р. №01-41/50 ) з метою інформування та безумовного виконання вимог Указу Президента України від 25 січня 2012 р. №33 ( в редакції Указу від 18.05.2012 р. №333/2012 ) розроблено алгоритм проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та доведено до всіх структурних підрозділів райдержадміністрації та виконкомів місцевих громад під розпис.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. №1126 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», постанови Кабінету України від 28.11.2011 р. №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки» розроблено та затверджено План роботи щодо запобігання та протидії корупції та корупційних діянь серед державних службовців Вовчанської райдержадміністрації та відповідальних осіб органів місцевого самоврядування Вовчанського району на 2013 рік.

22 лютого 2013 року проведено навчання кадрів, на якому державним службовцям райдержадміністрації доведено інформацію про роботу по попередженню корупції проведену в 2012 році.

Питання виконання антикорупційного законодавства розглянуто на засіданні Ради по роботі з кадрами Вовчанської райдержадміністрації 15.03.2013 року.

При проведенні навчання з державними службовцями районної державної адміністрації доведено Методичні рекомендації щодо застосування Закону України «Про правила етичної поведінки».

Питання запобігання та протидії корупції розглянуто на апаратній нараді у голови райдержадміністрації, та проведено зайняття з державними службовцями райдержадміністрації та головами місцевих громад за участю юрисконсульта редакції видання «Державний службовець» - Міхно Тетяни Анатоліївни про порядок заповнення декларацій про доходи та майно державних службовців 04 березня 2013 року, та наголошено про необхідність

оприлюднення декларацій  в районній газеті «Хлібороб» протягом квітня місяця 2013 року.

Проведена робота по заповненню декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року №3206-ІV.

Інформацію «Про недопущення корупційних злочинів та корупційних діянь державними службовцями райдержадміністрації» доведено на навчанні державних службовців 22.03.2013 року.

Заповнені декларації про доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік керівників Вовчанської райдержадміністрації та голів органів місцевого самоврядування району протягом квітня 2013 року були опубліковані в районній газеті «Хлібороб» ( № 14 – 17 ).

На виконання Плану заходів з реалізації у  Вовчанській райдержадміністрації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки управлінням економіки райдержадміністрації розроблено заходи щодо поліпшення адміністративних послуг. Відповідні заходи розроблено управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації та місцевими радами району. Про виконання даних заходів до управління економіки надходять щомісячно звіти. Розроблено графіки чергування працівників відділів райдержадміністрації, що надають адміністративні послуги, графік розміщено на офіційному сайті Вовчанської райдержадміністрації.

Дозвільний центр Вовчанської райдержадміністрації працює за системою «Єдиного вікна». Між дозвільним центром та місцевими дозвільними органами запроваджений електронний документообіг через електронну пошту.

Протягом травня 2013 року розроблено та подано до Вовчанської районної ради для розгляду та затвердження на черговій сесії Програму запобігання та протидії корупції у Вовчанському районі Харківської області на 2013-2015 роки.

5 червня 2013 року з державними службовцями райдержадміністрації, головами і секретарями місцевих громад, керівниками територіальних органів влади у Вовчанському районі проведено інтенсивний одноденний тематичний семінар з питань запобігання і протидії корупції за участю Тучак М.О. – доцента кафедри права євроінтеграції ХРІ НАДУ при Президентові України та Головань С.О. – головного спеціаліста ХРІ НАДУ при Президентові України. Всім учасникам семінару роздано методичну літературу по запобіганню корупційних правопорушень серед державних службовців.

26 червня 2013 року відповідальний по запобіганню та виявленню корупції та головний спеціаліст по роботі з кадрами райдержадміністрації взяли участь в навчанні з вивчення змін та доповнень до антикорупційного законодавства в Харківській обласній державній адміністрації.

Протягом червня працівниками сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації розроблено та затверджено  ХХVІІІ сесією VІ скликання «Програму запобігання і протидії корупції у Вовчанському районі Харківської області на 2013-2015 роки»

( рішення № 621-VІ від 13.06.2013 р.).

Питання профілактики корупційних правопорушень розглянуто на засіданні ради по роботі з кадрами 14.06.2013 року.

Відповідальний за протидію та виявлення корупції по Вовчанській районній державній адміністрації 09.07.2013 року пройшов стажування з вивчення змін та доповнень до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» у Харківській облдержадміністрації..

Налагоджена взаємодія райдержадміністрації та районного суду в частині інформування про постанови Вовчанського районного суду щодо корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями підприємств, установ та організацій державної форми власності.

Питання запобігання та протидії корупції розглянуто при проведенні навчання державних службовців ( 27.09.2013 р.).

Відповідальним за профілактику корупційних діянь серед державних службовців райдержадміністрації розроблено та підготовлено до затвердження «Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення», на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 18.09.2013 р. № 362.

Відповідальним за профілактику корупційних діянь серед державних службовців райдержадміністрації розроблено та затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 03 жовтня 2013 № 274 «Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення», та доведено до всіх структурних підрозділів райдержадміністрації.

Щоденно проводиться аналіз інформації Вовчанського РВ ГУ МВС України в Харківській області про скоєні злочини та події на території Вовчанського району та повідомлення судових органів про скоєні корупційні правопорушення.

Забезпечено перевірку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру, а також з кадрових питань, на наявність корупціогенних факторів, з метою попередження вчинення корупційних правопорушень та унеможливлення виникнення конфлікту інтересів.

Протягом листопада проведено атестацію державних службовців районної державної адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1922. До складу атестаційної комісії було включено відповідального за протидію та виявлення корупції по райдержадміністрації.

Протягом грудня до структурних підрозділів райдержадміністрації доведено Пам’ятку державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Питання запобігання та протидії корупції розглянуто при проведенні ради протидії злочинності і корупції райдержадміністрації 19 грудня 2013 року.

На виконання Указу Президента України № 33/2012 від 25.01.2012 р. ( в редакції Указу від 18.05.2012 р. № 333/2012 ) Вовчанською райдержадміністрацією станом на 01.01.2014 року проведено 15 засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад райдержадміністрації, усі переможці конкурсу пройшли спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Відмов у зарахуванні на державну службу осіб, які проходили спеціальну перевірку не надходило.

Спеціальна перевірка  проводилася у п’ятнадцятиденний термін із дати направлення запиту ( передбаченого Порядком ) Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ, Вовчанською об’єднаною державною податковою інспекцією  Міністерства доходів і зборів, департаментом охорони здоров’я. Реєстраційний відділ Головного управління юстиції в Харківській області та Головне управління юстиції в Харківській області і департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації проводять спеціальну перевірку більше ніж 20 днів з дня направлення запиту.

Державні службовці Вовчанської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування Вовчанського району у 2013 році до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства не притягувалися.

 

Головний спеціаліст сектору

взаємодії з правоохоронними

органами та оборонної роботи,

відповідальний за профілактику

та виявлення корупції                                                             Ю.М.Завгородній


АЛГОРИТМ

проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави у Вовчанській райдержадміністрації та органах  місцевого самоврядування Вовчанського району

І. Загальні положення щодо проведення спеціальної перевірки

З 01 січня 2012 року набрала чинності стаття 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», яка містить загальні положення щодо проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави.

Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 та Указом Президента України від 18.05.2012 № 333/2012 (далі - Порядок).

Відповідно до пунктів 1, 4 зазначеного Порядку спеціальній перевірці підлягають (тобто об'єктом спеціальної перевірки являються) - відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), у тому числі відомості, подані особисто, зокрема:

1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

2) факт, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

3) достовірність відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

4)  наявність в особи корпоративних прав;

5) освіта, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

6) стан здоров’я ;

7) інші відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

II. Порядок організаційного забезпечення проведення спеціальних перевірок у Вовчанській районній державній адміністрації її структурних підрозділах,  сільських, селищних та міській радах

У Вовчанській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах:

1. Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які призначаються на посади головою районної державної адміністрації, покладається на керівника апарату районної державної адміністрації.

2. Відповідальним за забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які призначаються на посади головою районної державної адміністрації, є особа, відповідальна за проведення спеціальної перевірки.

3. Запити на проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які призначаються на посади головою районної державної адміністрації, підписує голова Вовчанської районної державної адміністрації, а у разі його відсутності особа, яка виконує його обов'язки.

4.  Запити на проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які призначаються на посади головою районної державної адміністрації, направляються до органів, що здійснюють спеціальну перевірку, фельд'єгерською службою, замовленими листами або нарочним.

В сільських, селищних, міській радах Вовчанського району:

1. Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування, покладається на сільського, селищного, міського голову.

2. Відповідальним за забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування, є спеціаліст, який відповідає за кадрові питання виконавчого комітету відповідної сільської, селищної, міської ради або інша відповідальна особа, визначена відповідним сільським, селищним, міським головою.

3.  Запити на проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування, підписує відповідний сільський, селищний, міський голова, а у разі його відсутності інша особа, яка виконує його обов'язки.

Запити на проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування, надсилаються замовленими листами або нарочним.

 

III. Етапи проведення спеціальної перевірки

№ п/п

Етапи проведений спеціальної перевірки

Терміни

Відповідальні особи

1.

Отримання письмової згоди кандидата, який претендує на зайняття посад в апараті, управліннях та відділах Вовчанської райдержадміністрації та посад відповідальних працівників органів місцевого самоврядування Вовчанського району.

У разі ненадання кандидатом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.

Письмова згода на проведення спеціальної перевірки подається разом із заявою про призначення на відповідну посаду, а в разі конкурсного добору  протягом 3 днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу

Головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи РДА, призначені особи органів місцевого самоврядування району

2.

Надсилання запитів про проведення спеціальної

перевірки.

Запит підписується головою (заступником голови) Вовчанської райдержадміністрації, головою відповідної міської, селищної, сільської ради Вовчанського району

Не пізніше наступного робочого дня після одержання письмової згоди кандидата

Підготовку запиту на проведення спеціальної перевірки здійснює головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи РДА, призначені особи органів місцевого самоврядування району

3.

Проведення спеціальної перевірки.

Проводиться у 15-денний строк із дати направлення запиту на проведення спеціальної перевірки.

Інформація про результати спеціальної перевірки подається органу, який надіслав запит, не пізніше 7 днів із дати надходження запиту.

Органи державної влади, зазначені в пункті 7 Порядку, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 та Указу Президента України від 18.05.2012 № 333/2012

4.

Підготовка довідки про результати спеціальної перевірки.

Довідка підписується головою (заступником голови) Вовчанської райдержадміністрації, головою відповідної міської,селищної, сільської ради Вовчанського району.

Довідка про результати спеціальної перевірки та матеріали перевірки додається до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

Законодавством не визначено термін підготовки довідки про результати перевірки

Підготовку довідки здійснює головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи РДА, призначені особи органів місцевого самоврядування району

4.1.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей голова (заступник голови) Вовчанської райдержадміністрації, голова відповідної міської, селищної, сільської ради Вовчанського району відмовляє такому кандидату у призначенні на посаду.

Протягом 3 робочих днів з

дня надходження відповідної інформації повідомляється про виявлений факт правоохоронним органам для реагування в установленому законом порядку

Головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи РДА, призначені особи органів місцевого самоврядування району

5.

Ознайомлення кандидата з довідкою про результати спеціальної перевірки

У разі надходження від кандидата зауважень стосовно результатів спеціальної перевірки органи, які проводили спеціальну перевірку, надають йому письмову відповідь протягом 10 днів із дати надходження зауважень

Орган, який проводив спеціальну перевірку

 

IV. Перелік органів та територіальних органів виконавчої влади, що проводять спеціальні перевірки.

Згідно з пунктом 7 Порядку спеціальна перевірка проводиться:

 

№ п/п

Назва центрального органу виконавчої влади та його територіального підрозділу (у разі наявності), що проводить спеціальні перевірки

Відомості, щодо яких здійснюються перевірки

1.

Головне Управління Міністерство внутрішніх справ України в Харківській області

( вул..Раднаркомівська,5

м. Харків 61002 )

щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення

2.

Головне управління юстиції у Харківській області

( вул..Петровського,16

м. Харків 61002 )

щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата

3.

Головне управління Державної податкової служби України в Харківській області

територіальні орган ДПС України - державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах,Вовчанська міжрайонна державна податкова інспекція ( вул..Гоголя, 53, м. Вовчанськ 61503), та в їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік

4.

Головне Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

( пл. Свободи, Держпром, 9 під’їзд, 5 поверх, 61022 )

щодо відомостей про стан здоров'я кандидата

5.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

( пл. Свободи, Держпром, 9 під’їзд, 4 поверх, 61022 )

щодо будь якої освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання

6.

Реєстраційний відділ Головного управління юстиції у Харківській області

( вул..Петровського,16

м.Харків 61002 )

щодо відомостей про наявність корпоративних прав

 

До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, можуть залучатися спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади (абзац 2 пункту 7 Порядку).

Відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом.

V. Рекомендований перелік документів, що надсилаються для проведення спеціальної перевірки

1. Для проведення перевірки відомостей щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявності судимості, її зняття, погашення.

Запит форма № 2 згідно з додатків до Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 та Указу Президента від 18.05.2012 № 333/2012 на проведення спеціальної перевірки подається до Головного управління МВС України в Харківській області.

До запиту додаються копії:

1.Письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки.

2.Автобіографії.

3.Паспорта (у разі відсутності, документа, який посвідчує особу).

4.Військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних)

5.Документ про зміну прізвища (в разі зміни).

2. Для проведення перевірки відомостей щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата.

Запит форма № 2 згідно з додатків до Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 та Указу Президента від 18.05.2012 № 333/2012 на проведення спеціальної перевірки подається до Головного управління юстиції України у Харківській області.

До запиту додаються копії:

1.Запит за формою Міністерства юстиції України

2.Письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки.

3.Автобіографії.

4.Паспорта (у разі відсутності, документа, який посвідчує особу)

5.Документ про зміну прізвища(в разі зміни).

До Головного управління юстиції України у Харківській області для проведення спеціальної перевірки крім запиту на проведення спеціальної перевірки, форма якого передбачена Порядком, також необхідно подавати запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, форма якого передбачена Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2012 р. за № 28/20341

.

  1. Для проведення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

Запит форма № 2 згідно з додатків до Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 та Указу Президента від 18.05.2012 № 333/2012 на проведення спеціальної перевірки подається до територіальних органів Державної податкової служби України.

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну податкову службу України, затверджене Указом Президента від 12.05.2011 № 584/2011, до територіальних органів ДПС України належать державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції та в їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

До запиту додаються копії:

1. Письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки.

2.Особової картки (форма № П - 2ДС) {рекомендовано Державною податковою службою України).

3.Паспорта (у разі відсутності, документа, який посвідчує особу).

4.Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік (згідно додатку до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04. 2011 року № 3206 - VI)

5.Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

  1. Для проведення перевірки відомостей стану здоров'я.

Запит форма № 2 згідно з додатків до Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 та Указу Президента від 18.05.2012 № 333/2012 на проведення спеціальної перевірки надсилається до Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації.

До запиту додаються копії:

1.Письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки.

2.Автобіографії.

3.Паспорта (у разі відсутності, документа, який посвідчує особу).

4.Військового квитка (за наявності).

5.Медичної довідки про стан здоров'я кандидата ( форма 133/о), виданої КЗОЗ «Вовчанська центральна районна лікарня» та сертифікатів про відсутність психічних та наркологічних захворювань.

5. Для проведення перевірки відомостей щодо освіти,

наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Запит форма № 2 згідно з додатків до Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 та Указу Президента від 18.05.2012 № 333/2012 на проведення спеціальної перевірки надсилається до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

До запиту додаються копії:

1.Письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки.

2.Паспорта (у разі відсутності, документа, який посвідчує особу).

3.Документів про освіту, вчені звання, наукові ступені.

4.Документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, разом із довідкою про визнання цих документів в Україні, яка видається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.Документ про зміну прізвища(в разі зміни).

   Количество строк:  
 

В.М. МІРОШНИК

голова Вовчанської райдержадміністрації