Вовчанська районна державна адміністрація

Харківська область

Протидія корупції

Вимоги законодавства щодо запобігання корупційним проявам

Знайомство зі системою е-декларування

Поширені запитання

Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні

05 травня 2018 року у Центрі надання адміністративних послуг в м.Вовчанськ відбувся семінар-тренінг  щодо додаткових заходів фінансового контролю (про факт суттєвої зміни майнового стану суб'єкта декларування)

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації

Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Вовчанській райдержадміністрації

ЗВІТ

про проведену роботу з питань запобігання і протидії корупції

З метою організаційного  забезпечення  та подальшого підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції  та виконання вимог розділу V Антикорупційної програми Харківської обласної державної адміністрації на 2018 рік, Вовчанською районною державною адміністрацією розроблений  План заходів щодо запобігання і протидії корупції в Вовчанській районній державній адміністрації на 2018 рік та затверджений  03 січня 2018 року.

З працівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації проводилися навчання щодо вивчення основних положень Закону України  «Про запобігання корупції» та інших нормативно – правових актів антикорупційного спрямування. Заведений журнал ознайомлення державних службовців вперше прийнятих на державну службу під підпис.

Проведено роботу щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців районної державної адміністрації, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та пошуку шляхів його врегулювання і усунення( згідно плану – графіку).

Державні службовці райдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень протягом 1 півріччя 2018 року не притягалися.

На офіційному веб – сайті районної державної адміністрації щотижнево оновлюється реєстр документів, що містять публічну інформацію.

За 1 півріччя 2018 внесено 257 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Протягом 1 півріччя 2018 року управліннями та відділами райдержадміністрації створена дієва система взаємодії з громадськістю шляхом розміщення в засобах масової інформації повідомлень про роботу райдержадміністрації, а також  додерження антикорупційного законодавства державними службовцями та посадовими . Ведеться рубрика  «Людина і закон» в місцевій газеті на «Хлібороб» ,  матеріали про декларування доходів ( від 31 березня 2018 р.№ 13).

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб – сайті районної державної адміністрації постійно розміщуються інформаційні матеріали про діяльність  адміністрації, розміщується інформація про роботу із зверненням громадян, представлено форму запиту на нформацію, графіки особистих та виїзних прийомів керівництва обласної та районної державної адміністрації.

Відповіді на звернення громадян надаються своєчасно, в терміни, визначені чинним законодавством.При розгляді звернень громадян фактів виникнення конфлікту інтересів у діях державних службовців  не виявлено.

Уповноваженим з питань запобігання і виявлення корупції райдержадміністрації протягом січня – березня 2018 року проводилася перевірка  своєчасності подання електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік.

Основною процедурою призначення на посади державних службовців є конкурсний відбір. У зв'язку з оголошенням конкурсів на зайняття вакантних посад у структурних підрозділах районної державної адміністрації  утворена конкурсна комісія. За 1 півріччя 2018 проведено 25 засідань конкурсних комісій. За результами засідань складено протоколи. Інформація щодо умов проведення конкурсу розміщується на офіційних веб – сайтах Національного агенства України з питань державної служби та Вовчанської районної державної адміністрації.

В райдержадміністрації вживаються  заходи  щодо запобігання порушення законодавства, добору, розстановки і підготовки кадрів, додержання вимог законодавства  при просуванні по  службі , посилення виконавчої і трудової дисципліни. Робота спрямована  на підвищення особистої відповідальності кожного державного службовця, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях, попередження корупційних правопорушень. Обставини щодо обмеження роботи близьких осіб не виникало.

З метою запобігання та протидії корупції, попередження та припинення корупційних діянь під час здійснення державних закупівель уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції щомісячно проводить моніторинг закупівель. За 1 півріччя 2018 року корупційних діянь не виявлено.

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2015 року № 41 «Про початок проведення у районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», в райдержадміністрації проводилася така перевірка відносно державних службовців Вовчанської райдержадміністрації, які вступили на державну службу у 2018 році. За 1 півріччя 2018 року проведена 1 перевірка та направлено  запити щодо проведення перевірки стосовно 2 осіб згідно Закону України «Про очищення влади».

Відносно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливого відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної  перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесенням змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» проводиться спеціальна перевірка. За 1 півріччя 2018 року проведено 4 спеціальні перевірки, та направлено  запити  щодо  проведення перевірки стосовно 1 особи.

Питання щодо запобігання і протидії корупції розглядалися на :

- апаратних нарадах у голови райдержадміністрації ( протокол від 26.03.2018);

- на навчанні-семінарі з заповнення електронних декларацій за 2017 рік державними службовцями райдержадміністрації (14.02.2018 р.)

14 травня 2018 року головним спеціалістом  сектору управління персоналом аппарату  райдержадміністрації ( уповноваженою з питань запобігання та виявлення корупції) була проведена бесіда з працівниками відділу освіти райдержадміністрації на тему : «Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією».

23 травня 2018 року  була проведена бесіда з працівниками фінансового  управління райдержадміністрації на тему : «Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією».

07 червня 2018 р. – проведений семінар - тренінг з управлінням економічного розвитку.з центром надання адміністративних послуг, з аппаратом райдержадміністрації  на тему «Антикорупційне законодавство. Додаткові заходи фінансового контролю.Повідомлення про факт суттєвої зміни майнового стану суб'єкта декларування». Державні службовці ознайомлені  з положенням чинного законодавства під підпис.

Юридичним відділом аппарату районної державної адміністрації перевіряються проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації та інші нормативні документи відповідно законодавства і міжнародних договорів України.

На офіційному веб-сайті Вовчанської райдержадміністрації створена рубрика, де постійно висвітлюється інформація щодо результатів виконання антикорупційного законодавства та заходів по запобіганню і протидії корупції, з метою інформування громадськості і населення району.

Здійснюється перевірка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації нормативно – правового характеру, з кадрових питань на наявність корупціогенних факторів, з метою попередження корупційних правопорушень та унеможливлення виникнення конфлікту інтересів. Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції здійснює візування проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

В червні місяці згідно з планом графіком підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ( розпорядження голови облдержадміністрації  від 25 травня 2018 року № 335) у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії  державного управління при Президентові України головний спеціаліст сектору управління персоналом аппарату райдержадміністрації  та начальник відділу агропромислового відділу прийняли участь у семінарі з питань запобігання  та протидії корупції в органах влади.

Організація роботи з питань  запобігання та протидії корупції серед державних службовців перебуває під постійним контролем голови районної державної адміністрації.

***********************************************************************************************

Звіт

про проведену антикорупційну роботу за 12 місяців 2014 року

1. Розроблено та затверджено План роботи по протидії та попередженню корупції та корупційних діянь серед державних службовців Вовчанської райдержадміністрації та відповідальних осіб органів місцевого самоврядування Вовчанського району на 2014 рік, із зазначенням конкретних заходів та дат виконання. Один екземпляр Плану направлено в Вашу адресу. Заходи, передбачені вказаним Планом, виконуються в повному обсязі згідно зазначених термінів.

2. Вимоги антикорупційного законодавства доводяться до державних

службовців райдержадміністрації та відповідальних працівників органів місцевого самоврядування району на навчаннях державних службовців ( 31.01.2014 р., 10.02.2014 р., 28.03.2014 р., 25.04.2014 р., 30.05.2014 р., 27.06.2014 р., 25.07.14 р., 26.09.14 р., 31.10.14 р., 28.11.14 р., 26.12.14 р. ), засіданні Ради по роботі з кадрами (протокол № 1 від 16 січня 2014 року ), засіданні Ради протидії злочинності і корупції (20.03.2014 р.,01.07.2014 р.), спільному засіданні колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району ( 26.02.2014 р.). На спільному засіданні колегії райдержадміністрації 30 липня 2014 року розглянуто питання «Стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Указу Президента України від 25.01.2012 року № 33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

3. Інформацій спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції протягом 2014 року не надходило.

4. Вимоги розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.09.2013 р. № 362 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення» у Вовчанській райдержадміністрації виконуються в повному обсязі.

5. Всі державні службовці райдержадміністрації ознайомлені під розпис з Пам’яткою державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів. Пам’ятки зберігаються в особових справах державних службовців.

6. На виконання постанови Кабінету міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» у Вовчанській

райдержадміністрації розпорядженням голови райдержадміністрації від                                                               30.12.2013 року №198-ос визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції та затверджено Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.

7. Аналітичною роботою щодо виконання заходів запобігання і протидії корупції в адміністрації та своєчасним інформуванням Харківської облдержадміністрації займається уповноважена особа. Звіти про проведену роботу в 2014 році щоквартально та за підсумками року надаються до облдержадміністрації. Звіти про проведену роботу в І кварталі, І півріччі  та за 9 місяців 2014 року були направлені до Харківської облдержадміністрації 31 березня 2014 року за № 01-34/984 , 07.07.2014 року № 01-46/1991 та за 9 місяців 2014 р. № 01-34/3174 від 07.10.2014 року.

8. Розгляд питань щодо запобігання і протидії корупції :

-  на апаратній нараді у голови райдержадміністрації (08.01.2014р., 24.03.2014 р., 12.05.2014 р., 18.08.2014 р., 20.10.2014 р.)

-  на засіданні Ради по роботі з кадрами ( 16.01.2014 р. )

- на спільному засіданні колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району ( 26.02.2014 р., 30.07.2014 р.).

- на засіданні Ради протидії злочинності і корупції (20.03.2014 р., 01.07.2014 р. )

9. Розпорядженням від 02.04.13 р. № 61 «Про заходи щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією», в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах Вовчанської районної державної адміністрації затверджені перелік посад державних службовців, керівників управлінь,  відділів та інших структурних підрозділів адміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції ( з урахуванням змін в штатному розписі адміністрації) та план профілактичних заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією в органах виконавчої влади.

10. Уповноваженою особою проводиться аналіз звернень громадян до райдержадміністрації з метою виявлення конфлікту інтересів у діях державних службовців. Таких звернень за звітний період не надходило.

11. Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації протягом лютого – березня 2014 року проводилася перевірка своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, перевірка таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю. Порушень строків подання та об’єктивності заповнення декларацій не виявлено. Декларації керівників райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району протягом березня-квітня місяця ( №№ 9-17 ) були опубліковані в районній газеті „Хлібороб” та на офіційному веб-сайті Вовчанської райдержадміністрації.

12. Державні службовці райдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень протягом 2014 року не притягалися.

13. На офіційному веб-сайті Вовчанської райдержадміністрації щоквартально висвітлюється інформація щодо результатів виконання заходів  по запобіганню і протидії корупції в райдержадміністрації з метою інформування громадськості і населення району.

14. На виконання Указу Президента України від 25 січня 2012 року №33

( в редакції Указу від 18 травня 2012 року №333/2012) у Вовчанській райдержадміністрації проводилася спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави. Протягом року було проведено 7 спеціальних перевірок. Випадки не проходження спеціальної перевірки – відсутні.

Головний спеціаліст сектору

взаємодії з правоохоронними

органами та оборонної роботи,

відповідальний за профілактику

та виявлення корупції                                                             Ю.М.ЗавгороднійЗатверджено :


засідання Ради по роботі з

кадрами, протокол № 1

від 16.січня 2014 року


Звіт

про проведену антикорупційну роботу у 2013 році

Вовчанською райдержадміністрацією протягом 2013 року на виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про правила етичної поведінки», Указу Президента України від 25.01.2012 р. № 33/2012 «Про порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» Постанов КМУ від 12.10.2011 р. №1072, від 20.10.2011 р. №1094 інших антикорупційних законодавчих актів  проводилася певна робота, спрямована на попередження та посилення боротьби з корупцією.

Райдержадміністрацією ( лист райдержадміністрації від 04.01.2013 р. №01-41/50 ) з метою інформування та безумовного виконання вимог Указу Президента України від 25 січня 2012 р. №33 ( в редакції Указу від 18.05.2012 р. №333/2012 ) розроблено алгоритм проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та доведено до всіх структурних підрозділів райдержадміністрації та виконкомів місцевих громад під розпис.

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. №1126 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», постанови Кабінету України від 28.11.2011 р. №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки» розроблено та затверджено План роботи щодо запобігання та протидії корупції та корупційних діянь серед державних службовців Вовчанської райдержадміністрації та відповідальних осіб органів місцевого самоврядування Вовчанського району на 2013 рік.

22 лютого 2013 року проведено навчання кадрів, на якому державним службовцям райдержадміністрації доведено інформацію про роботу по попередженню корупції проведену в 2012 році.

Питання виконання антикорупційного законодавства розглянуто на засіданні Ради по роботі з кадрами Вовчанської райдержадміністрації 15.03.2013 року.

При проведенні навчання з державними службовцями районної державної адміністрації доведено Методичні рекомендації щодо застосування Закону України «Про правила етичної поведінки».

Питання запобігання та протидії корупції розглянуто на апаратній нараді у голови райдержадміністрації, та проведено зайняття з державними службовцями райдержадміністрації та головами місцевих громад за участю юрисконсульта редакції видання «Державний службовець» - Міхно Тетяни Анатоліївни про порядок заповнення декларацій про доходи та майно державних службовців 04 березня 2013 року, та наголошено про необхідність

оприлюднення декларацій  в районній газеті «Хлібороб» протягом квітня місяця 2013 року.

Проведена робота по заповненню декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року №3206-ІV.

Інформацію «Про недопущення корупційних злочинів та корупційних діянь державними службовцями райдержадміністрації» доведено на навчанні державних службовців 22.03.2013 року.

Заповнені декларації про доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік керівників Вовчанської райдержадміністрації та голів органів місцевого самоврядування району протягом квітня 2013 року були опубліковані в районній газеті «Хлібороб» ( № 14 – 17 ).

На виконання Плану заходів з реалізації у  Вовчанській райдержадміністрації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки управлінням економіки райдержадміністрації розроблено заходи щодо поліпшення адміністративних послуг. Відповідні заходи розроблено управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації та місцевими радами району. Про виконання даних заходів до управління економіки надходять щомісячно звіти. Розроблено графіки чергування працівників відділів райдержадміністрації, що надають адміністративні послуги, графік розміщено на офіційному сайті Вовчанської райдержадміністрації.

Дозвільний центр Вовчанської райдержадміністрації працює за системою «Єдиного вікна». Між дозвільним центром та місцевими дозвільними органами запроваджений електронний документообіг через електронну пошту.

Протягом травня 2013 року розроблено та подано до Вовчанської районної ради для розгляду та затвердження на черговій сесії Програму запобігання та протидії корупції у Вовчанському районі Харківської області на 2013-2015 роки.

5 червня 2013 року з державними службовцями райдержадміністрації, головами і секретарями місцевих громад, керівниками територіальних органів влади у Вовчанському районі проведено інтенсивний одноденний тематичний семінар з питань запобігання і протидії корупції за участю Тучак М.О. – доцента кафедри права євроінтеграції ХРІ НАДУ при Президентові України та Головань С.О. – головного спеціаліста ХРІ НАДУ при Президентові України. Всім учасникам семінару роздано методичну літературу по запобіганню корупційних правопорушень серед державних службовців.

26 червня 2013 року відповідальний по запобіганню та виявленню корупції та головний спеціаліст по роботі з кадрами райдержадміністрації взяли участь в навчанні з вивчення змін та доповнень до антикорупційного законодавства в Харківській обласній державній адміністрації.

Протягом червня працівниками сектору взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації розроблено та затверджено  ХХVІІІ сесією VІ скликання «Програму запобігання і протидії корупції у Вовчанському районі Харківської області на 2013-2015 роки»

( рішення № 621-VІ від 13.06.2013 р.).

Питання профілактики корупційних правопорушень розглянуто на засіданні ради по роботі з кадрами 14.06.2013 року.

Відповідальний за протидію та виявлення корупції по Вовчанській районній державній адміністрації 09.07.2013 року пройшов стажування з вивчення змін та доповнень до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» у Харківській облдержадміністрації..

Налагоджена взаємодія райдержадміністрації та районного суду в частині інформування про постанови Вовчанського районного суду щодо корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями підприємств, установ та організацій державної форми власності.

Питання запобігання та протидії корупції розглянуто при проведенні навчання державних службовців ( 27.09.2013 р.).

Відповідальним за профілактику корупційних діянь серед державних службовців райдержадміністрації розроблено та підготовлено до затвердження «Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення», на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 18.09.2013 р. № 362.

Відповідальним за профілактику корупційних діянь серед державних службовців райдержадміністрації розроблено та затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації від 03 жовтня 2013 № 274 «Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення», та доведено до всіх структурних підрозділів райдержадміністрації.

Щоденно проводиться аналіз інформації Вовчанського РВ ГУ МВС України в Харківській області про скоєні злочини та події на території Вовчанського району та повідомлення судових органів про скоєні корупційні правопорушення.

Забезпечено перевірку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру, а також з кадрових питань, на наявність корупціогенних факторів, з метою попередження вчинення корупційних правопорушень та унеможливлення виникнення конфлікту інтересів.

Протягом листопада проведено атестацію державних службовців районної державної адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 р. № 1922. До складу атестаційної комісії було включено відповідального за протидію та виявлення корупції по райдержадміністрації.

Протягом грудня до структурних підрозділів райдержадміністрації доведено Пам’ятку державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Питання запобігання та протидії корупції розглянуто при проведенні ради протидії злочинності і корупції райдержадміністрації 19 грудня 2013 року.

На виконання Указу Президента України № 33/2012 від 25.01.2012 р. ( в редакції Указу від 18.05.2012 р. № 333/2012 ) Вовчанською райдержадміністрацією станом на 01.01.2014 року проведено 15 засідань конкурсної комісії на заміщення вакантних посад райдержадміністрації, усі переможці конкурсу пройшли спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Відмов у зарахуванні на державну службу осіб, які проходили спеціальну перевірку не надходило.

Спеціальна перевірка  проводилася у п’ятнадцятиденний термін із дати направлення запиту ( передбаченого Порядком ) Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ, Вовчанською об’єднаною державною податковою інспекцією  Міністерства доходів і зборів, департаментом охорони здоров’я. Реєстраційний відділ Головного управління юстиції в Харківській області та Головне управління юстиції в Харківській області і департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації проводять спеціальну перевірку більше ніж 20 днів з дня направлення запиту.

Державні службовці Вовчанської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування Вовчанського району у 2013 році до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства не притягувалися.


Головний спеціаліст сектору

взаємодії з правоохоронними

органами та оборонної роботи,

відповідальний за профілактику

та виявлення корупції                                                             Ю.М.Завгородній


АЛГОРИТМ

проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави у Вовчанській райдержадміністрації та органах  місцевого самоврядування Вовчанського району

І. Загальні положення щодо проведення спеціальної перевірки

З 01 січня 2012 року набрала чинності стаття 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», яка містить загальні положення щодо проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави.

Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 та Указом Президента України від 18.05.2012 № 333/2012 (далі - Порядок).

Відповідно до пунктів 1, 4 зазначеного Порядку спеціальній перевірці підлягають (тобто об'єктом спеціальної перевірки являються) - відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), у тому числі відомості, подані особисто, зокрема:

1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

2) факт, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

3) достовірність відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

4)  наявність в особи корпоративних прав;

5) освіта, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації;

6) стан здоров’я ;

7) інші відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.

II. Порядок організаційного забезпечення проведення спеціальних перевірок у Вовчанській районній державній адміністрації її структурних підрозділах,  сільських, селищних та міській радах

У Вовчанській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах:

   Количество строк:  
 

ВІТАЛІЙ МІРОШНИК

голова Вовчанської райдержадміністрації