Вовчанська районна державна адміністрація

Харківська область

Протидія корупції

Вимоги законодавства щодо запобігання корупційним проявам

Знайомство зі системою е-декларування

Поширені запитання

Пам'ятка декларанта

Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні

05 травня 2018 року у Центрі надання адміністративних послуг в м.Вовчанськ відбувся семінар-тренінг  щодо додаткових заходів фінансового контролю (про факт суттєвої зміни майнового стану суб'єкта декларування)

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації

Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у Вовчанській райдержадміністрації

Роз’яснення щодо заповнення декларацій у 2020 році

Вовчанська районна державна адміністрація нагадує, що з першого січня 2020 року розпочнеться черговий етап електронного декларування, який триватиме до першого квітня 2020 року.

З метою завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування необхідно виконати такі дії:

1. Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2. Перевірити термін дії та працездатність ЕЦП (Електронний цифровий підпис) для роботи з Реєстром.

Зберігайте Ваш ключ ЕЦП, пароль від нього, а також адресу електронної поштової скриньки, з якою Ви зареєстровані у Реєстрі та пароль від неї у захищеному місці.

За несвоєчасне подання декларації про майновий стан передбачено відповідальність за статтею 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

З метою уникнення негативних наслідків, просимо відповідально поставитись до чергового етапу електронного декларування.

УВАГА! Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу на розширення кола близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів декларування відповідно до змін, які внесені в Закон України “Про запобігання корупції” та набрали чинності 18 жовтня 2019 року.

Відтепер термін «близькі особи» в Законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Для вимог фінансового контролю членами сім’ї суб’єкта декларування тепер вважаються його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.

Нагадаємо, що на коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи: публічним службовцям заборонено мати таких осіб у прямому підпорядкуванні.

Крім цього, до складу Громадської ради при Національному агентстві не можуть входити особи, близькі особи яких є або, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років.

Звертаємо увагу, що нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України “Про запобігання корупції”) набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Детальніше щодо заповнення декларацій за посиланнями:

Стан сумісності засобів ЕЦП

1. Загальні питання

​2. Інформація про суб’єкта декларування та членів його сім’ї

3. Об’єкти нерухомості

4. Об’єкти незавершеного будівництва

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

6. Цінне рухоме майно – транспортні засоби

7. Цінні папери

8. Корпоративні права

9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або членийого сім’ї

10. Нематеріальні активи

11. Доходи, у тому числі подарунки

12. Грошові активи

13. Фінансові зобов’язання

14. Видатки та правочини суб’єкта декларування

15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування

16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах

17. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

18. Відповідальність за подання недостовірних відомостей

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю​

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно віднесення до суб’єктів декларування фізичних осіб відповідно до пункту 5 частини першої статті 3 зазначеного Закону

Навчальне відео із заповнення декларацій у системі “Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” можна знайти тут.

Навчальне відео із заповнення декларацій у системі “Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані” тут.

1 січня 2020 року набули чинності зміни до статей 46 і 52 Закону України «Про запобігання корупції», внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції», який набув чинності 18 жовтня 2019 року.

Закон вносить зміни щодо процесу декларування:

1) Виключається обов’язок подання декларацій громадськими активістами – фізичними особами, які займаються антикорупційною діяльністю;

2) зменшено перелік випадків, у яких зобов’язані подавати декларації, для представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних комісій, громадських рад, рад громадського контролю тощо;

3) змінено норму щодо подання виправленої декларації.

Так, встановлюється, що декларант протягом семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію не більше трьох разів.

(Ці зміни вводяться в дію з 1 січня 2020 року)

Розширюється перелік відомостей, який декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї.

Так, декларант зазначає відомості про:

прізвище, ім’я, по батькові:

число, місяць і рік народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

серію та номер паспорта громадянина України;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї;

зареєстроване місце їх проживання;

місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію;

місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби);

займану посаду, або посаду, на яку претендує;

категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування;

належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

відомості, пов’язані із юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї, — трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;

нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти.

У пункті 7 декларації слова «отримані (нараховані) доходи» замінено словами «отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї».

Внесено деякі уточнення до поняття «члени сім’ї». Так, до членів сім’ї додатково віднесено дітей зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття — незалежно від спільного проживання із суб’єктом.

Додається ще один блок відомостей, які зазначатимуться в декларації.

Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Додається вимога щодо декларування фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта.

Скасовується норма щодо обов’язковості декларування фінансових зобов’язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

Додається норма про те, що дані про об’єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Вводиться норма про те, що під час заповнення декларацій та подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

Вносяться зміни щодо підстав подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та звужується коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень, а саме:

– під суттєвими змінами у майновому стані суб’єкта декларування, крім отримання доходу, придбання майна, розумітиметься здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів;

– положення щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону.

Звіт щодо організації роботи з питань запобігання і протидії корупції в Вовчанській районній державній адміністрації за ІV квартал 2019 року

На виконання листа Харківської обласної державної адміністрації від 02 жовтня 2015 року №01-84/7261 «Щодо організації роботи з питань запобігання і протидії корупції» Вовчанська районна державна адміністрація повідомляє, що протягом  4 кварталу 2019 року проведена наступна робота:

Вовчанською районною державною адміністрацією розроблений  План заходів щодо запобігання і протидії корупції в Вовчанській районній державній адміністрації на 2019 рік та затверджений  02 січня 2019 року.

З працівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації проводилися навчання щодо вивчення основних положень Закону України  «Про запобігання корупції» та інших нормативно – правових актів антикорупційного спрямування.        Проводилася робота щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців районної державної адміністрації, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та пошуку шляхів його врегулювання і усунення. Питання щодо запобігання і протидії корупції розглядалися на семінарах :

-  26 листопада 2019 року головним спеціалістом  сектору управління персоналом апарату  райдержадміністрації (уповноваженою з питань запобігання та виявлення корупції) був проведений семінар в фінансовому управлінні Вовчанської районної державної адміністрації на тему: «Викривачі фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Гарантії їх державного захисту»;

- 17 грудня 2019 року головним спеціалістом  сектору управління персоналом апарату  райдержадміністрації ( уповноваженою з питань запобігання та виявлення корупції) була проведена бесіда в структурних підрозділах

районної державної адміністрації на тему: «Викривачі фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Гарантії їх державного захисту».

Державні службовці райдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень протягом 4 кварталу 2019 року не притягалися.

Протягом 4 кварталу 2019 року управліннями та відділами райдержадміністрації створена дієва система взаємодії з громадськістю шляхом розміщення в засобах масової інформації повідомлень про роботу райдержадміністрації, а також  додерження антикорупційного законодавства державними службовцями та посадовими особами.

На офіційному веб – сайті районної державної адміністрації  є сторінка, де щотижнево оновлюється реєстр документів, що містять публічну інформацію.

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб – сайті районної державної адміністрації постійно розміщуються інформаційні матеріали про діяльність  сектору, про роботу із зверненням громадян, представлено форму запиту на інформацію, графіки особистих та виїзних прийомів керівництва районної державної адміністрації.

На офіційному  веб- сайті Вовчанської районної державної адміністрації є посилання «Повідом про корупцію», в якому зазначено відповідальну особу із запобігання  та виявлення корупції, номер телефону, адресу, куди можна звернутися.

Відповіді на звернення громадян надаються своєчасно, в терміни, визначені чинним законодавством. При розгляді звернень громадян фактів виникнення конфлікту інтересів у діях державних службовців  не виявлено.

На офіційному веб-сайті Вовчанської райдержадміністрації постійно висвітлюється інформація щодо результатів виконання антикорупційного законодавства та заходів по запобіганню і протидії корупції, з метою інформування громадськості і населення району.

В райдержадміністрації вживаються  заходи  щодо запобігання порушення законодавства, добору, розстановки і підготовки кадрів, додержання вимог законодавства  при просуванні по  службі, посилення виконавчої і трудової дисципліни. Робота спрямована  на підвищення особистої відповідальності кожного державного службовця, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях, попередження корупційних правопорушень.

З метою запобігання та протидії корупції, попередження та припинення корупційних діянь під час здійснення державних закупівель уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції проводить моніторинг закупівель. За 4 квартал 2019 року корупційних діянь не виявлено, щомісячно про це інформується сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації.

Перевірки,  передбачені Законом України «Про очищення влади» в райдержадміністрації відносно державних службовців  які вступили на державну службу вперше за 4 квартал 2019 року не проводилися.

Перевірки відносно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, згідно із Законом України «Про  запобігання корупції» за 4 квартал 2019 року не проводилися.

Юридичним відділом апарату районної державної адміністрації перевіряються проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації та інші нормативні документи. Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції здійснює візування проектів розпоряджень

голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату райдержадміністрації, які можуть містити корупційну складову.

Здійснюється перевірка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації нормативно – правового характеру, з кадрових питань

на наявність корупціогенних факторів, з метою попередження корупційних правопорушень та унеможливлення виникнення конфлікту інтересів.

Організація роботи з питань  запобігання та протидії корупції серед державних службовців перебуває під постійним контролем голови районної державної адміністрації.

Звіт Вовчанської районної державної адміністрації

за ІІІ квартал 2019 року

На виконання листа Харківської обласної державної адміністрації від 02 жовтня 2015 року №01-84/7261 «Щодо організації роботи з питань запобігання і протидії корупції» Вовчанська районна державна адміністрація повідомляє, що протягом  3 кварталу 2019 року проведена наступна робота:

Вовчанською районною державною адміністрацією розроблений  План заходів щодо запобігання і протидії корупції в Вовчанській районній державній адміністрації на 2019 рік та затверджений  02 січня 2019 року.

З працівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації проводилися навчання щодо вивчення основних положень Закону України  «Про запобігання корупції» та інших нормативно – правових актів антикорупційного спрямування.        Проводилася робота щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців районної державної адміністрації, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та пошуку шляхів його врегулювання і усунення.

Державні службовці райдержадміністрації до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень протягом 3 кварталу 2019 року не притягалися.

На офіційному веб – сайті районної державної адміністрації щотижнево оновлюється реєстр документів, що містять публічну інформацію.

Протягом 3 кварталу 2019 року управліннями та відділами райдержадміністрації створена дієва система взаємодії з громадськістю шляхом розміщення в засобах масової інформації повідомлень про роботу райдержадміністрації, а також  додерження антикорупційного законодавства державними службовцями та посадовими особами.

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації» на офіційному веб – сайті районної державної адміністрації постійно розміщуються інформаційні матеріали про діяльність  сектору, про роботу із зверненням громадян, представлено форму запиту на інформацію, графіки особистих та виїзних прийомів керівництва районної державної адміністрації.

На офіційному  веб- сайті Вовчанської районної державної адміністрації є посилання «Повідом про корупцію», в якому зазначено відповідальну особу із запобігання  та виявлення корупції, номер телефону, адресу, куди можна звернутися.

Відповіді на звернення громадян надаються своєчасно, в терміни, визначені чинним законодавством. При розгляді звернень громадян фактів виникнення конфлікту інтересів у діях державних службовців  не виявлено.

В райдержадміністрації вживаються  заходи  щодо запобігання порушення законодавства, добору, розстановки і підготовки кадрів, додержання вимог законодавства  при просуванні по  службі, посилення виконавчої і трудової дисципліни. Робота спрямована  на підвищення

особистої відповідальності кожного державного службовця, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях, попередження корупційних правопорушень.

З метою запобігання та протидії корупції, попередження та припинення корупційних діянь під час здійснення державних закупівель уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції щомісячно проводить моніторинг закупівель. За 3 квартал 2019 року корупційних діянь не виявлено.

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2015 року № 41 «Про початок проведення у районній державній адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», в райдержадміністрації проводяться  такі перевірки відносно державних службовців Вовчанської райдержадміністрації, які вступили на державну службу вперше. Управлінням соціального захисту населення Вовчанської районної державної адміністрації у серпні місяці 2019 року проводилась така перевірка стосовно 1 особи.

Відносно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливого відповідального становища, та посад з підвищенним корупційним ризиком, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної  перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищенним корупційним ризиком, і внесенням змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» проводиться спеціальна перевірка. За  3 квартал 2019 року така перевірка не проводилася.

Питання щодо запобігання і протидії корупції розглядалися на семінарах :

-  26 липня 2019 року головним спеціалістом  сектору управління персоналом аппарату  райдержадміністрації ( уповноваженою з питань запобігання та

виявлення корупції) був проведений семінар в апараті Вовчанської районної державної адміністрації на тему: «Конфлікт інтересів.Шляхи врегулювання»;

- 20 вересня 2019 року головним спеціалістом  сектору управління персоналом аппарату  райдержадміністрації ( уповноваженою з питань запобігання та виявлення корупції) була проведена бесіда у відділі агропромислового розвитку на тему: «Конфлікт інтересів. Шляхи врегулювання».

function tableOrdering( order, dir, task ) { var form = document.adminForm; form.filter_order.value = order; form.filter_order_Dir.value = dir; document.adminForm.submit( task ); }

   Количество строк:  
 

 

Вовчанська районна державна адміністрація

==================