Вовчанська районна державна адміністрація

Харківська область

Протоколи засідань

ПРОТОКОЛ№5

засідання Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

Дата проведення: 21. 12. 2018 р.

Місцепроведення: мала зала райдержадміністрації (м.Вовчанськ, вул.Соборна, 73).

Час проведення:  10.30

Відсутні –Українець Артем Геннадійович – голова громадської організації «Ветеранів АТО Вовчанщини та патріотичних громадян», Красовський Сергій Володимирович – голова відокремленого підрозділу ГО «Спілка ветеранів АТО» у Вовчанському районі.

Присутні:8осіб.

 1. Агафонова Людмила Михайлівна - голова Вовчанського районного комітетупрофспілкипрацівників АПК.
 2. Кириченко ВолодимирВолодимирович - голова громадськоїорганізації «Вовчанськіетнографічніструмки».
 3. Дюкова Віра Іванівна - членгромадської організації «Товариство захисту тварин «Подаруй життя»
 4. Коцарь Валентина Василівна - співголоваВовчанськоїрайонноїорганізаціїВсеукраїнськоїгромадськоїорганізаціїінвалідів «Союз ЧорнобильУкраїни».
 5. Галигіна Світлана Олександрівна - членВовчанськоїрайонноїорганізаціїпрофспілкипрацівниківохорониздоров’яУкраїни.
 6. Бородавка Вячеслав Сергійович – голова Вовчанської районної профспілкової організації працівників освіти і науки України.
 7. Триньова Валентина Семенівна – голова ВовчанськоїрайонноїорганізаціїветеранівУкраїни в Харківськійобласті.
 8. Зюбан Іван Михайлович – член громадської організації ветеранів правоохоронних органів України.

Запрошені: -

Порядок денний:

 1. 1. Про стан роботикомісійГромадськоїради  при Вовчанській РДА.

Слухали: Членів Громадської радиприВовчанськійрайоннійдержавнійадміністрації (Коцар В.В., Триньова В.С., Зюбан І.М.), які ознайомили з  роботою своїх комісій (склад комісії, план роботи, питання які розглядались на засіданні)

Постановили: інформацію прийняти до відома, продовжити роботу по укомплектуванню складу комісій. Оформлення засідань комісій проводити відповідно до вимог.

Голосували: «За» - 8  «Проти» - 0«Утримались» - 0

 1. 2. Вивчення положення про  Вовчанську районну лікарню державної ветеринарної медицини та використання кошторису.

Слухали: Кириченка Володимира Володимировича – голову Громадської ради при Вовчанськійрайоннійдержавнійадміністрації, який ознайомив членів Громадської ради зположенням про  Вовчанську районну лікарню державної ветеринарної медицини та використання кошторису.

Постановили: інформаціюприйняти до відома.Звернутись до голови Вовчанської РДА  з проханнямвжитизаходів з удосконаленнядіяльностірайонноїлікарніветеринарноїмедицини.

Голосували: «За» - 8  «Проти» - 0«Утримались» - 0

 1. 3. Ознайомлення членів Громадської ради при Вовчанській РДА з Законом України

«Про доступ до публічної інформації»

Слухали:Бородавку ВячеславаСергійовича –  секретаря  Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації, який ознайомив присутніх з  Законом  України   «Про доступ до публічної інформації»

Виступили:Кириченко Володимир Володимирович – голова Громадської ради при

Вовчанській районній державній адміністрації, який у своєму виступі зазначив

доцільність використання даного закону під час роботи комісій.

Постановили: інформаціюприйнятидовідома.

Голосували: «За» - 8  «Проти» - 0«Утримались» - 0

 1. 4. Про надання пропозицій щодо внесення до плану регіонального розвитку Вовчанського району на 2019-2021 роки.

Слухали: Кириченка Володимира Володимировича – голову Громадської ради при Вовчанськійрайоннійдержавнійадміністрації, який запропонував внести пропозиції від членів Громадської ради до плану регіонального розвитку Вовчанського району на 2019-2021 роки.

Виступили: члени Громадської радипри Вовчанській районній державній адміністрації

(Кириченко В.В, Коцарь В.В., Бородавка В.С., Агафонова Л.М.,., Зюбан І.М.), які запропонували надати свої  пропозиції  до плану регіонального розвитку Вовчанського району на 2019-2021 роки.

Постановили: інформаціюприйнятидовідома. Внести запропоновані пропозиції

до плану регіонального розвитку Вовчанського району на 2019-2021 роки.

Голосували: «За» - 8  «Проти» - 0«Утримались» - 0

Голова зборів                                         Кириченко В.В.

Секретар                                                Бородавка В.С.

 

 

ПРОТОКОЛ№4

Засідання Громадської ради при Вовчанській РДА.

Місце проведення – мала зала Вовчанської РДА об  10.30.  Дата проведення 23.11.2018

Порядок денний:

 1. Про стан роботи комісій Громадської ради  при Вовчанській РДА.

Доповідач: члени Громадської ради

 1. Про виконання плану роботи Громадської ради при Вовчанській РДАза  4квартал 2018 року.

Доповідач: голова Громадської ради – Кириченко В.В

 1. Ознайомлення з листом від Вовчанської РДА №01-18/3376 «Щодо сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами»

Доповідач: секретар Громадської ради – Бородавка В.С.

4.     Різне.

Регламент: Виступи до 10 хв. Обговорення до 5 хв. Запитання до 2 хв. Відповіді до 2 хв.

Закінчення об  12.00

Голова Громадської ради                                    В.В. Кириченко

Секретар                                                              В.С. Бородавка


ПРОТОКОЛ№3

засідання Громадської ради при Вовчанській райдержадміністраці

Дата проведення: 12. 10. 2018 р.

Місце проведення: мала зала райдержадміністрації (м.Вовчанськ, вул.Соборна, 73).

Час проведення:  11.00

Відсутні –Зюбан Іван Михайлович – член громадської організації ветеранів правоохоронних органів України.

Присутні:9осіб.

 1. Агафонова Людмила Михайлівна - голова Вовчанського районного комітет у профспілки працівників АПК.
 2. Кириченко Володимир Володимирович - голова громадської організації «Вовчанськіетнографічніструмки».
 3. Дюкова Віра Іванівна - членгромадської організації «Товариство захисту тварин «Подаруй життя»
 4. Коцарь Валентина Василівна - співголова Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз ЧорнобильУкраїни».
 5. Галигіна Світлана Олександрівна- член Вовчанської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.
 6. Бородавка Вячеслав Сергійович – голова Вовчанської районної профспілкової організації працівників освіти і науки України.
 7. Українець Артем Геннадійович – голова громадської організації «Ветеранів АТО Вовчанщини та патріотичних громадян»
  1. Красовський Сергій Володимирович – голова відокремленого підрозділу ГО «Спілка ветеранів АТО» у Вовчанському районі.
  2. Триньова Валентина Семенівна – голова Вовчанської районної організації ветеранів України в Харківськійобласті.

Запрошені: -

Порядок денний:

 1. Про закріплення членівГромадської ради за участю в роботі комісій при Вовчанськійрайоннійдержавнійадміністрації.

Слухали: Кириченка Володимира Володимировича – голову Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації, який ознайомив присутніх прозакріплення членів Громадської ради за участю в роботі комісій при Вовчанській районній державній адміністрації.

Постановили: інформаціюприйняти до відома, написати листа на голову Вовчанської РДА Мірошника В.М. про прозакріплення членівГромадської ради за участю в роботі комісій при Вовчанськійрайоннійдержавнійадміністрації.

Голосували: «За» - 9  «Проти» - 0«Утримались» - 0

2. Про дотримання виконавської дисципліни членами Громадської ради при Вовчанській РДА.

Слухали: Бородавку В.С. – секретаря Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації, якийознайомив присутніх з пунктом 10 Положення про Громадську раду при Вовчанській районній державній адміністрації

Постановили: інформаціюприйнятидовідома.

Голосували: «За» - 9  «Проти» - 0«Утримались» - 0

3. Про підготовку матеріалів для роботи комісійпри Громадській раді при Вовчанській РДА.

Слухали:Коцарь Валентину Василівну – заступника голови Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації, яка  проінформувала присутніх із необхідністю формування матеріалів для роботи комісій  при Громадській раді.

Виступили:Кириченко Володимир Володимирович – голова Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації, який ознайомив присутніх з переліком документації необхідної для повноцінної  роботи комісій  при Громадській раді.

Постановили: інформацію прийняти до відома.

Голосували: «За» - 9  «Проти» - 0«Утримались» - 0

Голова зборів                                         Кириченко В.В.

Секретар                                                Бородавка В.С.

*****************************

ПРОТОКОЛ №2 (скачати)

*****************************

ПРОТОКОЛ №1

Проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

Дата проведення: 03. 09. 2018 р.

Місцепроведення: мала зала райдержадміністрації (м.Вовчанськ, вул. Соборна, 73).

Час проведення:  10.00

Присутні: 10 осіб.

Відсутні – Українець Артем Геннадійович – голова громадської організації «Ветеранів АТО Вовчанщини та патріотичних громадян»

 1. Агафонова Людмила Михайлівна - голова Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.
 2. Кириченко Володимир Володимирович - голова громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».
 3. Дюкова Віра Іванівна – член громадської організації «Товариство захисту тварин «Подаруй життя»
 4. Коцарь Валентина Василівна – співголова Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз ЧорнобильУкраїни».
 5. Галигіна Світлана Олександрівна – член Вовчанської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.
 6. Красовський Сергій Володимирович – голова відокремленого підрозділу ГО «Спілка ветеранів АТО» у Вовчанському районі.
 7. Триньова Валентина Семенівна– голова Вовчанської районної організації ветеранів України в Харківській області.
 8. Бородавка Вячеслав Сергійович – голова Вовчанської районної профспілкової організації працівників освіти і науки України.
 9. Зюбан Іван Михайлович – член громадської організації ветеранів правоохоронних органів України.

10.  Калашніков Юрій Миколайович – голова правління Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу.

Запрошені:

 1. Притуліна Тетяна Валеріївна – головний спеціаліст сектору масових комунікацій апарату Вовчанської районної державної адміністрації.
 2. Камеристий Ярослав Сергійович – головний спеціаліст юридичного відділу апарату Вовчанської районної державної адміністрації.

Порядок денний:

 1. Обрання робочих органів установчих зборів (голови, секретаря, лічильної комісії).

Слухали: Притуліну Т.В., головний спеціаліст сектору масових комунікацій апарату Вовчанської районної державної адміністрації, які будуть пропозиції щодо кандидатури голови установчих зборів?

Головою установчих зборів запропоновано обрати Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.

Постановили: обрати головою установчих зборів Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.

Голосували: «За» - 10  «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Які будуть пропозиції щодо кандидатури секретаря установчих зборів?

Секретарем установчих зборів запропоновано обрати Галигіну Світлану Олександрівну.

Постановили: секретарем установчих зборів обрати Галигіну Світлану Олександрівну.

Голосували: «За» - 10  «Проти» - 0, «Утримались» - 0

Які будуть пропозиції щодо кандидатур лічильної комісії установчих зборів?

Членами лічильної комісії установчих зборів запропоновано обрати Зюбан Івана Михайловича – члена громадської організації ветеранів правоохоронних органів України, Триньову Валентину Семенівну – голову  Вовчанської районної організації ветеранів  України в Харківській області, Бородавку Вячеслава Сергійовича – голову Вовчанської районної профспілкової організації працівників освіти і науки України.

Постановили: Членами лічильної комісії установчих зборів обрати Зюбан Іван Михайловича – члена громадської організації ветеранів правоохоронних органів України, Триньову Валентину Семенівну – голову  Вовчанської районної організації ветеранів  України в Харківській області, Бородавку Вячеслава Сергійовича – голову Вовчанської районної профспілкової організації працівників освіти і науки України.

Голосували: «За» - 10    «Проти» - 0    «Утримались» - 0

2. Формування складу Громадської ради.

Слухали: голову установчих зборів Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК - для участі в установчих зборах до ініціативної групи надійшло 11 заяв від інститутів громадянського суспільства. На засіданні ініціативної групи присутні 4 представника. Пропоную сформувати шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства, кількісний склад ради – 11 чоловік.

Постановили : Сформувати склад Громадської ради в кількості 11 чоловік:

Голосували: «За» - 10    «Проти» - 0    «Утримались» - 0

Відсутні – Українець Артем Геннадійович – голова громадської організації «Ветеранів АТО Вовчанщини та патріотичних громадян»

 1. Агафонова Людмила Михайлівна - голова Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.
 2. Кириченко Володимир Володимирович - голова громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».
 3. Дюкова Віра Іванівна – член громадської організації «Товариство захисту тварин «Подаруй життя»
 4. Коцарь Валентина Василівна – співголова Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз ЧорнобильУкраїни».
 5. Галигіна Світлана Олександрівна – член Вовчанської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.
 6. Красовський Сергій Володимирович – голова відокремленого підрозділу ГО «Спілка ветеранів АТО» у Вовчанському районі.
 7. Триньова Валентина Семенівна– голова Вовчанської районної організації ветеранів України в Харківській області.
 8. Бородавка Вячеслав Сергійович – голова Вовчанської районної профспілкової організації працівників освіти і науки України.
 9. Зюбан Іван Михайлович – член громадської організації ветеранів правоохоронних органів України.

10.  Калашніков Юрій Миколайович – голова правління Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу.

 1. Українець Артем Геннадійович – голова громадської організації «Ветеранів АТО Вовчанщини та патріотичних громадян»

3. Обрання голови Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації.

Слухали: голову установчих зборів Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.

Які будуть пропозиції щодо кандидатури голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації ?

Головою Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропоновано обрати Кириченка Володимира Володимировича - голову громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».

Постановили: головою Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрати Кириченка Володимира Володимировича - голову громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».

Голосували: «За» - 9    «Проти» - 0    «Утримались» - 1

4. Пропозиції та обговорення кандидатур на заступника голови Громадської ради.

Слухали: голову установчих зборів Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.

Які будуть пропозиції щодо кандидатури на заступника голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації ?

Заступником голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропоновано обрати Коцарь Валентину Василівну - співголову Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Постановили: заступником голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрати Коцарь Валентину Василівну - співголову Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Голосували: «За» - 10    «Проти» - 0    «Утримались» - 0

5. Пропозиції та обговорення кандидатур на секретаря Громадської ради.

Слухали: голову Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації  Кириченка Володимира Володимировича - голову громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».

Секретарем  Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропонували обрати Бородавку Вячеслава Сергійовича – голову Вовчанської районної профспілкової організації працівників освіти і науки України.

Постановили: секретарем Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрати Бородавку Вячеслава Сергійовича – голову Вовчанської районної профспілкової організації працівників освіти і науки України.

Голосували: «За» - 10    «Проти» - 0    «Утримались» - 0

Голова установчих зборів Л.М. Агафонова

Секретарустановчихзборів С.О. Галигіна

*******************************************************************

 

ПРОТОКОЛ

від 12 червня 2018 року

Присутні: Кириченко В.В., Агафонова Л.М.,

Коцар В.В., Григорьев М.Г.,

Фірсов В.В., Багаліка О.М.,

Струщенко Н.І., Коломицева Л.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (додається)

1. По першому питанню обговорили заяву члена Громадської ради при Вовчанській РДА Коломицевої Л.А. про вибуття із членів Громадської ради.

Проголосували: за – 7

Проти – 0

2. По другому питанню, щодо подання кандидатури на звання Почесного громадянина Вовчанського району із членів Громадської ради.

Обговорили та вирішили:

Фірсов В.В. висунув кандидатуру Потикуна Б.І.

Коцар В.В. висунула кандидатуру Колокольцова В.Г..

Агафонова Л.М. – підтримала кандидатуру Коцар В.В. і проголосувала за кандидатуру Колокольцова В.Г..

По обговоренню кандидатури для подання на звання Почесного громадянина Вовчанського району Громадською радою проголосовано за дві кандидатури: Колокольцова та Потикуна.

Проголосували: одноголосно – 7 «ЗА».

3. Обговорення питання про звернення до голови Вовчанської РДА щодо залучення членів Громадської Ради при Вовчанській РДА до комісій.

Проголосували:

За – 7

Проти – 0.


Голова Громадської ради при

Вовчанській райдержадміністрації                               В.В. Кириченко


Секретар Громадської ради при

Вовчанській райдержадміністрації                               В.В. Коцар

*************************************************

Протокол засідання Громадської ради від 12 червня 2018 року скачати

**********************************************

ПРОТОКОЛ

засідання №2 Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

Дата проведення: 16. 09. 2016 р.

Місце проведення: мала зала райдержадміністрації (м. Вовчанськ, вул. Соборна, 73).

Час проведення:  10.00

Присутні:

 1. Агафонова Людмила Михайлівна - голова Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.
 2. Григор’єв Микола Григорович - голова ради Вовчанського районного відділення в Харківській області Харківськбго (обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль».
 3. Кириченко Володимир Володимирович - голова громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».
 4. Коломицева Людмила Анатоліївна - голова Вовчанської районної організації Товариства Червоного Христа України.
 5. Коцарь Валентина Василівна - співголова Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України".
 6. Фірсов Володимир Володимирович - член ради Вовчанської районної організації ветеранів України в Харківській області".

Відсутні:

 1. Писаренко Жанна Анатоліївна - голова Громадської організації «Товариство захисту тварин «Подаруй життя».
 2. Струщенко Ніна Іванівна - голова Вовчанської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.

Запрошені:

 1. Притуліна Тетяна Валеріївна – спеціаліст організаційного відділу апарату Вовчанської районної державної адміністрації

Порядок денний:

 1. Про активізацію роботи Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації.

Слухали: Кириченка Володимира Володимировича – голову Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації, який запропонував активізувати роботу ради не лише в м. Вовчанськ, а й в усіх населених пунктах району, щоб якомога більше охопити актуальних проблем громадян Вовчанщини та оперативного їх вирішувати в межах компетенцій Громадської Ради.

Постановили: прийняти інформацію до відома.

Голосували: «За» - 5  чол.

«Утримано» - 1 чол.

«Проти» - 0

Вирішили: активно розпочати роботу Громадської ради при Вовчанській РДА в населених пунктах району.

 1. 2. Про розподіл між членами Громадської ради сільських громад району.

Слухали: Кириченка Володимира Володимировича – голову Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації, який запропонував розділити міську, селищні та сільські ради між членами Громадської ради з метою більш оперативного реагування членів Громадської ради на окремі проблемні питання певних територіальних громад району.

Постановили: прийняти інформацію до відома.

Голосували: «За» - 5  чол.

«Утримано» - 0 чол.

«Проти» - 1

Вирішили: розподілити між членами Громадської ради сільські громади району.

 1. 3. Про формування комісій при Громадській раді. Затвердити членів комісій в кількості не менше 5 чоловік.

Слухали: Григор’єва Миколу Григоровича – члена Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації, який проінформував присутніх із положенням про формування комісій при Громадській раді та запропонував затвердити членів комісій в кількості не менше 5 чоловік.

Постановили: прийняти інформацію до відома.

Голосували: «За» - 5  чол.

«Утримано» - 1 чол.

«Проти» - 0

Вирішили: затвердити членів комісій в кількості не менше 5 чоловік.


 1. 4. Списочно затвердити склад комісій до 15 жовтня 2016 року.

Слухали: Кириченка Володимира Володимировича – голову Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації, який запропонував списочно затвердити склад комісій до 15 жовтня 2016 року.


Постановили: прийняти інформацію до відома.

Голосували: «За» - 5  чол.

«Утримано» - 1 чол.

«Проти» - 0

Вирішили: списочно затвердити склад комісій до 15 жовтня 2016 року.

 1. 5. Затвердження Положення про Громадську раду при Вовчанській РДА.

Слухали: Кириченка Володимира Володимировича – голову Громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації, який ознайомив усіх з Положенням про Громадську раду при Вовчанській РДА.


Постановили: прийняти інформацію до відома.

Голосували: «За» - 5  чол.

«Утримано» - 1 чол.

«Проти» - 0

Вирішили: затвердити Положення про Громадську раду при Вовчанській РДА.


Голова установчих зборів Л.М. Агафонова

Секретар установчих зборів В.В. Коцарь

___________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ

проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу

Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

Дата проведення: 02. 09. 2016 р.

Місце проведення: мала зала райдержадміністрації (м.Вовчанськ, вул. Соборна, 73).

Час проведення:  10.00

Присутні:

 1. Агафонова Людмила Михайлівна - голова Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.
 2. Григор’єв Микола Григорович - голова ради Вовчанського районного відділення в Харківській області Харківськбго (обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль».
 3. Кириченко Володимир Володимирович - голова громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».
 4. Коломицева Людмила Анатоліївна - голова Вовчанської районної організації Товариства Червоного Христа України.
 5. Коцарь Валентина Василівна - співголова Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».
 6. Писаренко Жанна Анатоліївна - голова Громадської організації «Товариство захисту тварин «Подаруй життя».
 7. Струщенко Ніна Іванівна - голова Вовчанської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.
 8. Фірсов Володимир Володимирович - член ради Вовчанської районної організації ветеранів' України в Харківській області.

Запрошені:

 1. Притуліна Тетяна Валеріївна – спеціаліст організаційного відділу апарату Вовчанської районної державної адміністрації

Порядок денний:

 1. Обрання робочих органів установчих зборів (голови, секретаря, лічильної комісії).

Слухали: Притуліну Т.В., спеціаліста організаційного відділу апарату Вовчанської райдержадміністрації, які будуть пропозиції щодо кандидатури голови установчих зборів?

Головою установчих зборів запропоновано Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.

Голосували: «За» - 5  чол.

«Утримано» - 1 чол.

«Проти» - 0

Вирішили: обрати головою установчих зборів Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.

Які будуть пропозиції щодо кандидатури секретаря установчих зборів?

Секретарем установчих зборів запропоновано Коцарь Валентину Василівну - співголову Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Голосували: «ЗА» - 5 чол.

«Утримано» - 1 чол.

«Проти» - 0

Вирішили: секретарем установчих зборів обрати Коцарь Валентину Василівну - співголову Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Які будуть пропозиції щодо кандидатур лічильної комісії установчих зборів?

Членами лічильної комісії установчих зборів запропоновано  Григор’єва Миколу Григоровича - голову ради Вовчанського районного відділення в Харківській області Харківськбго (обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль» та Коломицеву Людмилу Анатоліївну - голову Вовчанської районної організації Товариства Червоного Христа України.

Голосували: «За» - 6 чол.

«Утримано» - 0 чол.

«Проти» - 0

Вирішили: Членами лічильної комісії установчих зборів обрано Григор’єва Миколу Григоровича - голову ради Вовчанського районного відділення в Харківській області Харківськбго (обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль» та Коломицеву Людмилу Анатоліївну - голову Вовчанської районної організації Товариства Червоного Христа України.

2. Формування складу Громадської ради.

Слухали: голову установчих зборів Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК - для участі в установчих зборах до ініціативної групи надійшло 8  заяв від інститутів громадянського суспільства. На засіданні ініціативної групи присутні 6 представників. Пропоную сформувати шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства, кількісний склад ради – 8 чоловік.

Голосували: «За» - 6 чол.

Вирішили: Сформувати склад Громадської ради в кількості 8 чоловік:

 1. Агафонова Людмила Михайлівна - голова Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.
 2. Григор’єв Микола Григорович - голова ради Вовчанського районного відділення в Харківській області Харківськбго (обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль».
 3. Кириченко Володимир Володимирович - голова громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».
 4. Коломицева Людмила Анатоліївна - голова Вовчанської районної організації Товариства Червоного Христа України.
 5. Коцарь Валентина Василівна - співголова Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».
 6. Писаренко Жанна Анатоліївна - голова Громадської організації «Товариство захисту тварин «Подаруй життя».
 7. Струщенко Ніна Іванівна - голова Вовчанської районної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.
 8. Фірсов Володимир Володимирович - член ради Вовчанської районної організації ветеранів' України в Харківській області.

3. Обрання голови Громадської ради.

Слухали: голову установчих зборів Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.

Які будуть пропозиції щодо кандидатури голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації ?

Головою Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропоновано Кириченка Володимира Володимировича - голову громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».

Голосували: «ЗА» - 5 чол.

«Утримано» - 1 чол.

«Проти» - 0

Вирішили: головою Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрати Кириченка Володимира Володимировича - голову громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».

4. Пропозиції та обговорення кандидатур на заступника голови Громадської ради.

Слухали: голову установчих зборів Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.

Які будуть пропозиції щодо кандидатури на заступника голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації ?

Заступником голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропоновано Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.

Голосували: «ЗА» - 4 чол.

«Утримано» - 1 чол.

«Проти» - 1

Вирішили: заступником голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрано Агафонову Людмилу Михайлівну - голову Вовчанського районного комітету профспілки працівників АПК.

5. Пропозиції та обговорення кандидатур на секретаря Громадської ради.

Слухали: голову Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації  Кириченка Володимира Володимировича - голову громадської організації «Вовчанські етнографічні струмки».

Секретарем  Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропонували Коцарь Валентину Василівну - співголову Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Голосували: «ЗА» - 5 чол.

«Утримано» - 1 чол.

«Проти» - 0

Вирішили: секретарем Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрати Коцарь Валентину Василівну - співголову Вовчанської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Голова установчих зборів Л.М. Агафонова

Секретар установчих зборів В.В. Коцарь

_________________________________________________________________________________


Протокол

проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу

Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

Дата проведення : 18.08.2015 р.

Місце проведення : актовий зал райдержадміністрації (м.Вовчанськ, вул.Леніна,73)

Час проведення :  08.00

Присутні :

 1. Агафонова Людмила Михайлівна – голова районної профспілкової організації працівників АПК;
 2. Зарубін Іван Васильович – голова районної організації  ветеранівУкраїни;
 3. Коцар Валентина Василівна – співголова Вовчанської районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»;
 4. Сухойванов Микола Леонідович – районна громадська організація соціального захисту воїнів – афганців;
 5. Саморок Олег Володимирович – Вовчанське районне козацьке товариство Харківської області Всеукраїнської громадської  організації «Українське Реєстрове Козацтво»;
 6. Григор’єв Микола Григорович -  Вовчанське районне відділення в Харківській області Харківського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль».

Запрошені:

 1. Очередько Петро Миколайович – голова Вовчанської районної державної адміністрації;
 2. Гулійова Тетяна Анатолівна – завідувач сектору масових комунікацій апарату Вовчанської райдержадміністрації.


Порядок денний:

 1. Обрання робочих органів установчих зборів (голови, секретаря, лічильної комісії).

Слухали: Гулійову Т.А., завідувача сектору масових комунікацій   апарату Вовчанської райдержадміністрації.

-        Які будуть пропозиції щодо кандидатури голови установчих зборів?

Головою установчих зборів запропоновано Саморока Олега Володимировича - представника  Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської  організації «Українське Реєстрове Козацтво».

Голосували: «ЗА» - 6  чол.

Вирішили: головою установчих зборів обрано Саморока Олега Володимировича - представника  Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської  організації «Українське Реєстрове Козацтво».

- Які будуть пропозиції щодо кандидатури секретаря установчих зборів?

Секретарем установчих зборів запропоновано Агафонову Людмилу Михайлівну -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

Голосували: «ЗА» - 6 чол.

Вирішили: секретарем установчих зборів обрано Агафонову Людмилу Михайлівну -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

-Які будуть пропозиції щодо кандидатур лічильної комісії установчих зборів?

Членами лічильної комісії установчих зборів запропоновано  Коцар Валентину Василівну -  співголову Вовчанської районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» та Сухойванова Миколу Леонідовича – представника районної громадської організації соціального захисту воїнів – афганців.

Голосували: «ЗА» - 6 чол.

Вирішили: Членами лічильної комісії установчих зборів обрано Коцар Валентину Василівну -  співголову Вовчанської районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Сухойванова Миколу Леонідовича – представника районної громадської організації соціального захисту воїнів – афганців.

 1. 2. Формування складу Громадської ради.

Слухали: секретаря установчих зборів Агафонову Людмилу  Михайлівну -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

- для участі в установчих зборах до ініціативної групи надійшло 6  заяв від інститутів громадянського суспільства. На засіданні ініціативної групи присутні 6 представників. Пропоную сформувати шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства, кількісний склад ради – 6 чоловік.

Голосували: «ЗА» - 6 чол.

Вирішили: Сформувати склад ради в кількості 6 чоловік:

 1. Агафонова Людмила Михайлівна – голова районної профспілкової організації працівників АПК;
 2. Зарубін Іван Васильович – голова районної організації  ветеранівУкраїни;
 3. Коцар Валентина Василівна – співголова Вовчанської районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»;
 4. Сухойванов Микола Леонідович – районна громадська організація соціального захисту воїнів – афганців;
 5. Саморок Олег Володимирович – Вовчанське районне козацьке товариство Харківської області Всеукраїнської громадської  організації «Українське Реєстрове Козацтво»;
 6. Григор’єв Микола Григорович -  Вовчанське районне відділення в Харківській області Харківського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль».

 1. 3. Обрання голови Громадської ради.

Слухали: голову установчих зборів  Саморока Олега Володимировича – представника Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської  організації «Українське Реєстрове Козацтво».

- Які будуть пропозиції щодо кандидатури голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації ?

Головою Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропоновано Зарубіна  Івана Васильовича - голову районної організації ветеранів України.

Голосували: «ЗА» - 5 чол, утримались – 1 чол.

Вирішили: головою Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрано Зарубіна  Івана Васильовича - голову районної організації ветеранів України.

4. Запропонування та обговорення кандидатур на заступника голови Громадської ради.

Слухали: голову установчих зборів  Саморока Олега Володимировича – представника Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської  організації «Українське Реєстрове Козацтво».

- Які будуть пропозиції щодо кандидатури заступника голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації ?

Заступником голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропоновано Коцар Валентину Василівну  -  співголову Вовчанської районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Голосували: «ЗА» - 6 чол.

Вирішили: заступником голови Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрано Коцар Валентину Василівну  -  співголову Вовчанської районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

5.  Запропонування та обговорення кандидатур на секретаря Громадської ради.

Слухали: голову Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації  Зарубіна  Івана Васильовича - голову районної організації ветеранів України.

- Секретарем  Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропонувати голову районної профспілкової організації працівників АПК – Агафонову Людмилу Михайлівну.

Голосували: «ЗА» - 6 чол.

Вирішили: секретарем Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрано Агафонову Людмилу Михайлівну.


Голова установчих зборів О.В.Саморок

Секретар установчих зборів Л.М.Агафонова


Протокол № 3


проведення засідання Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

09.07.2014 р.                                                                                        Мала зала  райдержадміністрації

(м.Вовчанськ, вул.Леніна,73)

Присутні члени громадської ради:

1.  Борздова Олександра Іванівна – голова Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації, берегиня Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво».

2. Зарубін Іван Васильович – голова районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

3. Глущенко Геннадій Олександрович – голова районної організації Товариства Сприяння обороні України Харківської області.

4. Коцар Валентина Василівна – заступник голови Вовчанської районної організації інвалідів «Розквіт».

5. Агафонова Людмила Михайлівна – голова районної профспілкової організації працівників АПК.

6. Пелешенко Олена Іванівна – голова Вовчанського районного осередку сприяння розвитку зеленого туризму.

7. Кожухар Степан Іванович – голова райкому профспілки працівників державних установ.

Відсутні:

1.  Шугаєв Володимир Вікторович – районна громадська організація соціального захисту воїнів – афганців.

2.  Струщенко Ніна Іванівна – голова профспілкового комітету Вовчанської ЦРЛ.

3.  Чигринова Валентина Олексіївна – голова профспілкового комітету працівників освіти.

Запрошені:

Хомутов Максим Олексійович – головний спеціаліст сектору масових комунікацій апарату райдержадміністрації.

Порядок денний:

 1. Інформація про роботу Громадської ради за І півріччя 2014 року.
 2. Про хід виконання районних програм за І півріччя 2014 року.
 3. Обговорення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування.
 4. Створення робочої групи по підготовці пропозицій Громадської ради з питання внесення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування.


1. З питання № 1:

Слухали:

Борздову Олександру Іванівну – голову Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації, берегиню Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво», яка доповіла про проведену роботу Громадської ради за І півріччя 2014 року, особливу увагу звернула на активну участь ради у роботі «круглих столів», які проводились Вовчанською райдержадміністрацією (19.05.2014 року – реформування місцевого самоврядування, 18.06.2014 року – зміни до Конституції України з питання децентралізації влади в Україні)

Постановили: прийняти інформацію до відома

Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.

2. З питання № 2:

Слухали:

Борздову Олександру Іванівну – голову Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації, берегиню Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво», яка проінформувала про хід виконання районних програм:

-         програма зайнятості населення Вовчанського району на 2012-2013 роки;

-         програма збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Вовчанському районі на 2012-2015 роки;

-         програма «Шкільний автобус» на 2011-2015 роки.

Данні програми розглядались на депутатських комісіях та сесіях Вовчанської районної ради. Зауважень та доповнень за даними районними програмами у громадської ради не було.

Постановили: прийняти інформацію до відома.

Голосували : «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.

3. З питання № 3:

Слухали:

Хомутова Максима Олексійовича – головного спеціаліста сектору масових комунікацій апарату райдержадміністрації, який розповів про основні положення законопроекту «Про внесення змін до Конституції України» в частині децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування.


Зарубіна Івана Васильовича – голову районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил, який доповів, що Рада ветеранів  підтримує законопроект та вважає, що його здійснення забезпечить рівномірний розподіл зароблених в регіонах коштів; створення умов для творчих та виробничих ініціатив і в результаті - процвітання кожного регіону країни; забезпечить розвиток всебічного співробітництва регіонів та їх братнього згуртування, усунення протиріч.

Постановили: прийняти інформацію до відома та надати пропозиції до Вовчанської райдержадміністрації.

Голосували : «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0

4. Питання № 4:

Слухали:

Коцар Валентина Василівна – заступник голови Вовчанської районної організації інвалідів «Розквіт», щодо пропозиції створення робочої групи з 5-ти членів Громадської ради.

До складу робочої групи ввести:

-         Борздова Олександра Іванівна;

-         Коцар Валентина Василівна;

-         Зарубін Іван Васильович;

-         Кожухар Степан Іванович;

-         Глущенко Геннадій Олександрович;

Постановили: затвердити склад робочої групи

Голосували : «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0


Голова громадської ради О. І. Борздова

Секретар громадської ради В. В. Коцар


Протокол № 2

проведення засідання громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

10.02.2014 р.                                                                                   Мала зала райдержадміністрації

(м.Вовчанськ, вул.Леніна,73)

Присутні члени громадської ради:

1.  Борздова Олександра Іванівна – голова Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації, берегиня Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво».

2. Глущенко Геннадій Олександрович – голова районної організації Товариства Сприяння обороні України Харківської області.

3.Струщенко Ніна Іванівна – голова профспілкового комітету Вовчанської ЦРЛ.

4.Коцар Валентина Василівна – заступник голови Вовчанської районної організації інвалідів «Розквіт».

5.Чигринова Валентина Олексіївна – голова профспілкового комітету працівників освіти.

6.Агафонова Людмила Михайлівна – голова районної профспілкової організації працівників АПК.

7.Пелешенко Олена Іванівна – голова Вовчанського районного осередку сприяння розвитку зеленого туризму (6-13-04).

8.Кожухар Степан Іванович – голова райкому профспілки працівників державних установ (4-26-37 роб, 4-59-83 дом).

Відсутні:

1.Зарубін Іван Васильович – голова районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

2.Шугаєв Володимир Вікторович – районна громадська організація соціального захисту воїнів – афганців.

Запрошені:

1.Гулійова Тетяна Анатоліївна – начальник відділу масових комунікацій апарату райдержадміністрації.

2.Бондаренко Олена Михайлівна – редактор районного радіомовлення.

Порядок денний:

1.Обговорення проекту плану заходів реалізації Стратегії розвитку громадського суспільства у Вовчанському районі на 2014 рік.

Слухали:

1.Гулійову Тетяну Анатоліївну – начальника відділу масових комунікацій апарату райдержадміністрації,  про розробку проекту плану заходів реалізації Стратегії розвитку громадського суспільства у Вовчанському районі на 2014 рік.

Постановили: прийняти інформацію до відома.

Голосували : «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0


Голова громадської ради О. І. Борздова

Секретар громадської ради В. В. Коцар
Протокол №1

проведення засідання Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

Дата проведення: 20.01.2014 р.

Час проведення: 10.00

Місце проведення: Мала зала Вовчанської райдержадміністрації (м.Вовчанськ, вул.Леніна,73)

Присутні члени громадської ради:

1.  Борздова Олександра Іванівна – голова Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації, берегиня Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво».

2.Глущенко Геннадій Олександрович – голова районної організації Товариства Сприяння обороні України Харківської області.

3.Струщенко Ніна Іванівна – голова профспілкового комітету Вовчанської ЦРЛ.

4.Коцар Валентина Василівна – заступник голови Вовчанської районної організації інвалідів «Розквіт».

5.Чигринова Валентина Олексіївна – голова профспілкового комітету працівників освіти.

6.Агафонова Людмила Михайлівна – голова районної профспілкової організації працівників АПК.

7.Пелешенко Олена Іванівна – голова Вовчанського районного осередку сприяння розвитку зеленого туризму.

8.Кожухар Степан Іванович – голова райкому профспілки працівників державних установ.

Відсутні члени громадської ради:

1.Зарубін Іван Васильович – голова районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

2.Шугаєв Володимир Вікторович – голова районної громадської організації соціального захисту воїнів – афганців.

Запрошені:

1.Бондаренко Людмила Миколаївна – заступник голови Вовчанської райдержадмістрації.

2.Гулійова Тетяна Анатоліївна – начальник відділу масових комунікацій апарату райдержадміністрації.

3.Бондаренко Олена Михайлівна – редактор районного радіомовлення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обговорення організаційних питань роботи Громадської ради  при Вовчанській райдержадміністрації:щодо графіка чергувань членами Громадської ради, щодо розміщення  у районних засобах масової інформації об’яв про графік та години роботи Громадської ради у 2014 році.


Слухали: Борздову Олександру Іванівну – голову Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації про організаційні питання роботи Громадської ради  при Вовчанській райдержадміністрації:щодо графіка чергувань членами Громадської ради, щодо розміщення  у районних засобах масової інформації об’яв про графік та години роботи Громадської ради у 2014 році.

Постановили: прийняти інформацію до відома.

Голосували : «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.


2. Розподіл обов’язків серед членів Громадської ради.

Слухали: Коцар Валентину Василівну – заступника голови Вовчанської районної організації інвалідів «Розквіт» про розподіл обов’язків серед членів Громадської ради.

Постановили: Розподіл обов’язків між членами Громадської ради прийняти голосуванням.

Голосували : «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0


3. Обговорення проекту плану роботи Громадської ради на 2014 рік.

Слухали: Борздову Олександру Іванівну – голову Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації, яка ознайомила з проектом плану роботи на 2014 рік.

Постановили: прийняти інформацію до відома.

Голосували : «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Слухали: Бондаренко Людмилу Миколаївну – заступника голови Вовчанської райдержадміністрації, яка зазначила, що райдержадміністрація готова підтримувати ініціативи Громадської ради та забезпечить і надалі комфортні умови роботи.

Постановили: інформацію взяти до уваги.

Голосували : «за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0 .

Голова Громадської ради О. І. Борздова

Секретар Громадської ради В. В. КоцарПротокол

проведення засідання Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

Дата проведення: 15.11.2013 р.

Час проведення: 10.00

Місце проведення: Мала зала райдержадміністрації (м.Вовчанськ, вул.Леніна,73).

Присутні члени громадської ради:

1.  Борздова Олександра Іванівна – голова Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації, берегиня Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво».

2.Зарубін Іван Васильович – голова районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

3.Глущенко Геннадій Олександрович – голова районної організації Товариства Сприяння обороні України Харківської області.

4.Струщенко Ніна Іванівна – голова профспілкового комітету Вовчанської ЦРЛ.

5.Коцар Валентина Василівна – заступник голови Вовчанської районної організації інвалідів «Розквіт».

6.Чигринова Валентина Олексіївна – голова профспілкового комітету працівників освіти.

7.Агафонова Людмила Михайлівна – голова районної профспілкової організації працівників АПК.

8.Шугаєв Володимир Вікторович – голова районної громадської організації соціального захисту воїнів – афганців.

9.Пелешенко Олена Іванівна – голова Вовчанського районного осередку сприяння розвитку зеленого туризму.

10.Кожухар Степан Іванович – голова райкому профспілки працівників державних установ.

Запрошені:

1.Мотузний Сергій Іванович – голова районної державної адміністрації.

2.Маренич Вікторія Михайлівна – директор Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації.

3.Давидова Ірина Григорівна – голова Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації.

4.Радіонов Олександр Васильович – заступник голови Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації.

5.Гулійова Тетяна Анатоліївна – начальник відділу масових комунікацій апарату райдержадміністрації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Стислий звіт про діяльність Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації за 10 місяців 2013 року.

Слухали: Борздову Олександру Іванівну – голову Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації, про діяльність Громадської ради за 10 місяців 2013 року (доповідь додається).

Постановили: доповідь про діяльність Громадської ради прийняти до відома.

Голосували : «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0

2. Про активізацію роботи Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації.

Слухали: Давидову Ірину Григорівну - голову Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації, про активізацію роботи Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації.

Постановили: інформацію про активізацію роботи Громадської ради прийняти до відома.

Голосували : «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0.

3. Про форми та методи роботи Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації.

Слухали: Родіонова Олександра Васильовича – заступника голови Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації про форми та методи роботи Громадської ради при райдержадміністрації.

Постановили: інформацію про форми та методи роботи Громадської ради прийняти до відома та в подальшому виконувати роботу згідно зазначеної інформації.

Голосували : «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0.

4. Взаємодія Громадської ради та місцевого органу державної влади.

Слухали: Маренич Вікторію Михайлівну – директора Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації про взаємодію Громадської ради та місцевого органу державної влади.

Постановили: інформацію взяти до уваги.

Голосували : «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0.


Голова громадської ради О. І. Борздова

Секретар громадської ради В. В. КоцарПротокол

проведення засідання громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

11.11.2013 р.                                                                      Мала зала райдержадміністрації

(м.Вовчанськ, вул.Леніна,73)


Присутні члени громадської ради:

1.Зарубін Іван Васильович – голова районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

2.Глущенко Геннадій Олександрович – голова районної організації Товариства Сприяння обороні України Харківської області.

3.Струщенко Ніна Іванівна – голова профспілкового комітету Вовчанської ЦРЛ.

4.Коцар Валентина Василівна – заступник голови Вовчанської районної організації інвалідів «Розквіт».

5.Чигринова Валентина Олексіївна – голова профспілкового комітету працівників освіти.

6.Агафонова Людмила Михайлівна – голова районної профспілкової організації працівників АПК.

7.  Борздова Олександра Іванівна – берегиня Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво».

Запрошені:

1.Мотузний Сергій Іванович – голова районної державної адміністрації.

2.Степанець А.В. – голова районної ради.

3.Гордієнко Наталя Миколаївна – заступник голови райдержадміністрації.

4.Гайворонська Світлана Григорівна – керівник апарату райдержадміністрації.

5.Гулійова Тетяна Анатоліївна – начальник відділу масових комунікацій апарату райдержадміністрації.

6.Кущова Олена Григорівна – начальник управління економіки райдержадміністрації.

7.Бондаренко Вікторія Борисівна – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

8.Грибінюк Олена Миколаївна начальник управління Пенсійного фонду у Вовчанському районі.

9.Захаров Ігор Іванович – редактор районної газети «Хлібороб».

10.Бондаренко Олена Михайлівна – редактор районного радіомовлення.
Порядок денний:

1. Вступне слово голови Вовчанської райдержадміністрації.

Слухали: Мотузного Сергія Івановича.

2. Доповідь про позитивні тенденції соціально – економічного розвитку Вовчанського району.

Слухали: Кущову Олену Григорівну – начальника управління економіки райдержадміністрації.

Слухали: Зарубіна Івана Васильовича - голову районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

3. Інформація про співпрацю з громадськими організаціями з питань соціального захисту населення Вовчанського району.

Слухали: Бондаренко Вікторію Борисівну – начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

4. Інформація про роботу управління Пенсійного фонду у Вовчанському районі на виконання соціальних ініціатив Президента України щодо пенсійного забезпечення.

Слухали: Грибінюк Олену Миколаївну - начальника управління Пенсійного фонду у Вовчанському районі.

5. Розгляд заяви про припинення членства у громадській раді Семенчук Тетяни Романівни – голови Вовчанського районного об'єднання громадян «Союз Чорнобиль України».

Слухали: Коцар Валентину Василівну – заступника голови Вовчанської районної організації інвалідів «Розквіт», яка запропонувала виключити зі складу громадської ради Семенчук Тетяну Романівну.

Голосували: «За» - 7 чоловік.

Вирішили: за результатами голосування виключити зі складу громадської ради Семенчук Т.Р.

6. Обрання голови громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації.

Слухали: Глущенко Геннадія Олександровича – голову районної організації          Товариства Сприяння обороні України Харківської області, який запропонував обрати головою громадської ради  Борздову Олександру Іванівну.

Голосували: «За» - 7 чоловік.

Вирішили: за результатами голосування головою громадської ради обрати Борздову О.І.

7. Обрання секретаря громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації.

Виступили: Борздова Олександра Іванівна – голова громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації, яка запропонувала обрати секретарем громадської ради   Коцар Валентину Василівну.

Голосували: «За» - 6 чоловік, «Утримались» - 1 чоловік.


Вирішили: за результатами голосування обрати секретарем громадської ради Коцар В.В.


Голова громадської ради                                  О.І.Борздова

Секретар громадської ради                              Т.А.Гулійова
Протокол

проведення установчих зборів за участю інститутів громадського суспільства для формування нового складу

Громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

Дата проведення : 01.02.2013 р.

Місце проведення : актовий зал райдержадміністрації (м.Вовчанськ, вул.Леніна,73)

Час проведення :  10.00

Присутні :

1.Семенчук Тетяна Романівна – голова Вовчанського районного об’єднання громадян «Союз Чорнобиль України».

2.Глущенко Геннадій Олександрович – голова районної організації ТСОУ Харківської області.

3.Агафонова Людмила Михайлівна – голова районної профспілкової організації працівників АПК.

4.Пелешенко Олена Іванівна – голова Вовчанського районного осередку сприяння розвитку зеленого туризму.

5. Струщенко Ніна Іванівна – голова профспілкового комітету Вовчанської ЦРЛ.

6.Кожухар Степан Іванович – голова райкому профспілки працівників державних установ.

7.Зарубін Іван Васильович – голова районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

8.Коцар Валентина Василівна – заступник голови Вовчанської організації інвалідів «Розквіт».

9.Шугаєв Володимир Вікторович - районна громадська організація соціального захисту воїнів-афганців.

10.Чигринова Валентина Олексіївна – голова профспілкового комітету працівників освіти.

11.Борздова Олександра Іванівна – берегиня Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво».

12.Рузанов Артур Олексійович – начальник відділу з питань внутрішньої політики

13.Добровінська Людмила Іванівна – завідувач сектору зв’язків з громадськістю та інформації.

Порядок денний:

1. Інформація про діяльність Громадської ради за 2011-2012 роки.

Слухали: Семенчук Тетяну Романівну – голову Громадської ради (виступ додається).

2. Обрання голови установочних зборів, секретаря, лічильної комісії

Слухали: Добровінську Л.І., завідувача сектору зв’язків з громадськістю та інформації  апарату райдержадміністрації.

- Які будуть пропозиції щодо кандидатури голови установчих зборів?


Головою установчих зборів запропоновано Агафонову Людмилу     Михайлівну -  голову районної профспілкової організації працівників

Голосували: «ЗА» - 11 чол.

Вирішили: головою установочних зборів обрано Агафонову Людмилу        Михайлівну -  голову районної профспілкової організації працівників.

- Які будуть пропозиції щодо кандидатури секретаря установчих зборів?

Секретарем установочних зборів запропоновано Глущенко Геннадія Олександровича -  голову районної організації ТСОУ Харківської області.

Голосували: «ЗА» - 11 чол.

Вирішили: секретарем установочних зборів обрано Глущенко Геннадія Олександровича -  голову районної організації ТСОУ Харківської області.

-Які будуть пропозиції щодо кандидатур лічильної комісії установчих зборів?

Членами лічильної комісії установчих зборів запропоновано Струщенко Ніну Іванівну - голову райкому профспілки Вовчанської ЦРЛ та Коцар Валентину Василівну -  заступника голови Вовчанської районної організації інвалідів „ Розквіт”.

Голосували: «ЗА» - 11 чол.

Вирішили: Членами лічильної комісії установчих зборів обрано Струщенко Ніну Іванівну - голову райкому профспілки Вовчанської ЦРЛ та Коцар Валентину Василівну -  заступника голови Вовчанської районної організації інвалідів „ Розквіт”.

3.Формування складу громадської ради.

Слухали: Агафонову Людмилу     Михайлівну -  голову районної профспілкової організації працівників

- для участі в установчих зборах до ініціативної групи надійшло 11 заяв від органів інституту громадського суспільства. На засіданні ініціативної групи присутні 11 представників. Пропоную сформувати шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадського суспільства, кількісний склад ради – 11 чоловік.

Голосували: «ЗА» - 11 чол.

Вирішили: Сформувати склад ради в кількості 11 чоловік:

1.Семенчук Тетяна Романівна – голова Вовчанського районного об’єднання громадян «Союз Чорнобиль України».

2.Глущенко Геннадій Олександрович – голова районної організації ТСОУ Харківської області.

3.Агафонова Людмила Михайлівна – голова районної профспілкової організації працівників АПК.

4.Пелешенко Олена Іванівна – голова Вовчанського районного осередку сприяння розвитку зеленого туризму.

5.Струщенко Ніна Іванівна – голова профспілкового комітету Вовчанської ЦРЛ.

6.Кожухар Степан Іванович – голова райкому профспілки працівників державних установ.

7.Зарубін Іван Васильович – голова районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

8.Коцар Валентина Василівна – заступник голови Вовчанської організації інвалідів «Розквіт»

9.Шугаєв Володимир Вікторович - районна громадська організація соціального захисту воїнів-афганців

10.Чигринова Валентина Олексіївна – голова профспілкового комітету працівників освіти.

11.Борздова Олександра Іванівна – берегиня Вовчанського районного козацького товариства Харківської області Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво».


4. Розгляд кандидатур на  голову громадської ради.

Слухали: голову установчих зборів  Агафонову Людмилу Михайлівну -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

- Які будуть пропозиції щодо кандидатури голови громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації ?

Головою громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропоновано Семенчук Тетяну Романівну - голову Вовчанського районного об’єднання громадян „Союз Чорнобиль Україна”.

Голосували: «ЗА» - 11 чол.

Вирішили: головою громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрано Семенчук Тетяну Романівну - голову Вовчанського районного об’єднання громадян „Союз Чорнобиль Україна”.

5. Запропонування та обговорення кандидатур на заступника голови громадської ради.

Слухали: голову установчих зборів  Агафонову Людмилу Михайлівну -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

- Які будуть пропозиції щодо кандидатури заступника голови громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації ?

Заступником голови громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропоновано Зарубіна Івана Васильовича -  голову районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних Сил

Голосували: «ЗА» - 11 чол.

Вирішили: заступником голови громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрано Зарубіна Івана Васильовича -  голову районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних Сил.

6.  Запропонування та обговорення кандидатур на секретаря громадської ради.

Слухали: голову установчих зборів  Агафонову Людмилу Михайлівну -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

- згідно законодавства функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу райдержадміністрації, який не є членом громадської ради.

Секретарем  громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

запропоновано начальника відділу з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації  Рузанова Артура Олексійовича

Голосували: «ЗА» - 11 чол.

Вирішили: секретарем громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрано Рузанова Артура Олексійовича.


Голова установчих зборів                                               Агафонову Л.М.

Секретар установчих зборів                                            Глущенко Г.О.
Протокол проведення  установчих зборів за участю

інститутів громадського суспільства для формування нового складу громадської ради

Дата проведення:                                        31.01.11 р.

Місце проведення:                                     приміщення райдержадміністрації

( м. Вовчанськ, вул. Леніна, 73)

Час проведення:                                         10.00

Присутні :

1. Семенчук Тетяна Романівна - голова Вовчанського районного об’єднання громадян „Союз Чорнобиль Україна”.

2. Глущенко Геннадій Олександрович  - голова районної організації Товариства Сприяння обороні України Харківської  області.

3. Ткаченко Василь Павлович -  голова районної профспілкової організації працівників АПК.

4. Пелешенко Олена Іванівна -  голова Вовчанського районного осередку сприяння розвитку зеленого  туризму.

5. Струщенко Ніна Іванівна -  голова ПК Вовчанської ЦРЛ.

6. Кожухар Степан Іванович - голова райкому профспілки працівників державних установ.

7. Зарубін Іван Васильович -  голова районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

8. Коцар Валентина Василівна -  заступник голови Вовчанської районної організації інвалідів „ Розквіт”.

9. Чигринова Валентина Олексіївна - голова профспілкового комітету працівників освіти.

10. Добровінська Людмила Іванівна – завідувач сектору зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату райдержадміністрації.

Порядок денний:

1. Обрання голови установчих зборів, секретаря, лічильної комісії.

Слухали:

Добровінська Л.І.,завідувач сектору зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату райдержадміністрації, повідомила, що для проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради необхідно обрати голову установчих зборів, секретаря, лічільну комісію.

-Які будуть пропозиції щодо кандидатури голови установчих зборів?

Головою установчих зборів запропоновано Ткаченко Василя Павловича -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

Хто за?

Хто проти?

Хто утримався?

Вирішили:

Одноголосно головою установчих зборів для формування нового складу громадської ради обрано Ткаченко Василя Павловича -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

Слухали:

Добровінська Л.І.,завідувач сектору зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату райдержадміністрації.

-Які будуть пропозиції щодо кандидатури секретаря установчих зборів?

Секретарем установчих зборів запропоновано Струщенко Ніну Іванівну -  голову профспілкового комітету Вовчанської ЦРЛ.

Хто за?

Хто проти?

Хто утримався?

Вирішили:

Одноголосно секретарем установчих зборів для формування нового складу громадської ради обрано Струщенко Ніну Іванівну -  голову профспілкового комітету Вовчанської ЦРЛ.

Слухали:

Добровінська Л.І.,завідувач сектору зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату райдержадміністрації.

-Які будуть пропозиції щодо кандидатур лічільної комісії установчих зборів?

Членами лічільної комісії установчих зборів запропоновано Кожухаря Степана Івановича - голову райкому профспілки працівників державних установ та Коцар Валентину Василівну -  заступника голови Вовчанської районної організації інвалідів „ Розквіт”.

Хто за?

Хто проти?

Хто утримався?

Вирішили:

Одноголосно членами лічильної комісії  установчих зборів для формування нового складу громадської ради обрано Кожухаря Степана Івановича - голову райкому профспілки працівників державних установ та Коцар Валентину Василівну -  заступника голови Вовчанської районної організації інвалідів „ Розквіт”.

2.Формування складу громадської ради.

Слухали:


Голову установчих зборів  Ткаченко Василя Павловича -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

- Для участі в установчих зборах до ініціативної групи надійшло 11 заяв від органів інституту громадського суспільства. На засіданні ініціативної групи присутні 9 представників. Пропоную сформувати шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадського суспільства, кількісний склад ради – 9 чоловік.

Хто за?

Хто проти?

Хто утримався?

Вирішили:

Сформувати склад ради в кількості 9 чоловік.

1. Семенчук Тетяна Романівна - голова Вовчанського районного об’єднання громадян „Союз Чорнобиль Україна”.

2. Глущенко Геннадій Олександрович  - голова районної організації Товариства Сприяння обороні України Харківської  області.

3. Ткаченко Василь Павлович -  голова районної профспілкової організації працівників АПК.

4. Пелешенко Олена Іванівна -  голова Вовчанського районного осередку сприяння розвитку зеленого  туризму.

5. Струщенко Ніна Іванівна -  голова ПК Вовчанської ЦРЛ.

6. Кожухар Степан Іванович - голова райкому профспілки працівників державних установ.

7. Зарубін Іван Васильович -  голова районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

8. Коцар Валентина Василівна -  заступник голови Вовчанської районної організації інвалідів „ Розквіт”.

9. Чигринова Валентина Олексіївна - голова профспілкового комітету працівників освіти.


3. Запропонування та обговорення кандидатур на  голову громадської ради.

Слухали:

Голову установчих зборів  Ткаченко Василя Павловича -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

- Які будуть пропозиції щодо кандидатури голови громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації ?Головою громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації запропоновано Семенчук Тетяну Романівну - голову Вовчанського районного об’єднання громадян „Союз Чорнобиль Україна”.

Хто за?

Хто проти?

Хто утримався?

Вирішили:

Головою громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрано

Семенчук Тетяну Романівну - голову Вовчанського районного об’єднання громадян „Союз Чорнобиль Україна”.

4. Запропонування та обговорення кандидатур на заступника голови громадської ради.

Слухали:

Голову установчих зборів  Ткаченко Василя Павловича -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

-Які будуть пропозиції щодо кандидатури заступника голови громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації ?

Заступником голови громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

запропоновано Зарубіна Івана Васильовича -  голову районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

Хто за?

Хто проти?

Хто утримався?

Вирішили:

Заступником голови громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрано Зарубіна Івана Васильовича -  голову районної організації Ради ветеранів війни, праці та Збройних сил.

5.  Запропонування та обговорення кандидатур на секретаря громадської ради.

Слухали:

Голову установчих зборів  Ткаченко Василя Павловича -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

-Згідно законодавства функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу райдержадміністрації, який не є членом громадської ради.

Секретарем  громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації

запропоновано завідувача сектором зв’язків з громадськістю та ЗМІ Добровінську Людмилу Іванівну.

Хто за?

Хто проти?

Хто утримався?

Вирішили:

Секретарем громадської ради при Вовчанській райдержадміністрації обрано Добровінську Людмилу Іванівну.

6.  Про проект Положення громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації.

Слухали:

Голову установчих зборів  Ткаченко Василя Павловича -  голову районної профспілкової організації працівників АПК.

Про проект Положення громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації.

Хто за?

Хто проти?

Хто утримався?

Вирішили:

Прийняти проект Положення громадської ради при Вовчанській районній державній адміністрації за основу

Голова установчих зборів                                               Ткаченко В.П.

Секретар установчих зборів                                            Струщенко Н.І.


 

Вовчанська районна державна адміністрація

==================